Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Samarbete för Västerås: Mycket positivt händer inom grundskolan

Vi alla måste hjälpas åt att öka tilliten

”Fröken Trött” frågar i en insändare den 15 februari hur det kommer sig att en satsning på höjd elevpeng resulterat i färre tjänster på hennes skola. Anledningen att det ser ut just så på hennes arbetsplats kan ha flera orsaker, men vi vill vara tydliga med att det inte har genomförts några generella sparkrav på skolan, vare sig 2016, 2017 eller 2018. Däremot kan det finnas andra orsaker, till exempel färre elever än beräknat eller en elevsammansättning som ger lägre ersättning för social vikt.

Det har varit en händelserik mandatperiod för grundskolan i Västerås. När den nya majoriteten, S-C-MP-KD, tillträdde brottades den kommunala grundskolan med stora underskott och låg elevpeng.

När den nya majoriteten, S-C-MP-KD, tillträdde brottades den kommunala grundskolan med stora underskott och låg elevpeng.

Sedan dess har elevpengen till grundskolan höjts successivt bland annat genom 30 miljoner kronor riktat till främst till skolor i socialt utsatta områden och sju miljoner till elevhälsan och fritids 2017 och särskilda lönesatsningar till bland annat skolledare, speciallärare och specialpedagoger.

Inför 2018 görs en särskild lärarlönesatsning för att komplettera det statliga lärarlönelyftet. Utifrån fritidshemmens utökade kunskapsuppdrag kommer vi från halvårsskiftet att erbjuda 15 timmar fritids i veckan för barn till arbetslösa och föräldralediga. Under 2018 görs också ytterligare satsningar. Sammantaget under mandatperioden har vi hittills satsat drygt 70 miljoner på grundskolan.

Vi ser dock allvarligt på att elevernas skolresultat inte förbättrats och att det är en mycket stor variation mellan de olika skolorna. Vi ser hela tiden över det kompensatoriska uppdraget och redan idag tilldelas skolor mer pengar där det finns många barn som har föräldrar med låg utbildningsbakgrund i så kallad social vikt.

Föräldrarnas utbildningsbakgrund tas fram genom statistik från SCB en gång per år, men vi ser behov av att göra det oftare, en gång per halvår, eftersom nivån på sociala vikten på en enskild skola kan slå väldigt mycket och det är svårt för den enskilda rektorn att ta budgetera rätt om beräkningen av den sociala vikten resulterar i att en skola tappar mycket pengar.

Det sker också mycket som är bra. Alla låg- och mellanstadieskolor har nu egna kuratorer. Det finns en tydlighet om hur viktigt det är att arbeta med inkluderande arbetssätt, systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande mellan pedagoger.

Sjukfrånvaron inom grundskolan ligger på en relativt jämn nivå på runt fem procent och när vi tittar på aktuell statistik ligger lönerna i nivå med andra kommuner i jämförbar storlek. Förvaltningen jobbar med hållbart ledarskap på alla nivåer, bland annat genom biträdande rektorer.

Kommunfullmäktige har gett ett tydligt uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med de tre pedagogiska nämnderna leda en skolutveckling där alla verksamheter tar ansvar för att stötta elevers lärande så att kunskapsresultaten förbättras.

För att lyckas måste vi alla hjälpas åt att öka tilliten, lyfta det positiva som också händer i skolan, ha positiva förväntningar på alla barn

För att lyckas måste vi alla hjälpas åt att öka tilliten, lyfta det positiva som också händer i skolan, ha positiva förväntningar på alla barn och hitta vägar fram där även civilsamhället och andra verksamheter bidrar till att vara goda förebilder och öka den sociala hållbarheten.

Vicki Skure-Eriksson (C)

ordförande grundskolenämnden

Mikael Lindh (S)

vice ordförande grundskolenämnden

Lisa Fröberg (MP)

ledamot grundskolenämnden

Magnus Agestav (KD)

ledamot grundskolenämnden

Läs mer:

Här är grundskolan med totalt mobilförbud

Debatt: Roger Haddad (L): Totalt ointresse för sjunkande skolresultat

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel