Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Samarbete för Västerås: Nu kraftsamlar vi för skolan

Fem mål för en bättre skola i Västerås

Skolan är kommunens viktigaste verksamhet. Det är i lärandet som grunden läggs för barns och ungas utveckling. Att få växa upp och bli en del av det demokratiska samhällsbygget i Västerås, i Sverige och i världen.

En skola som lägger grunden för att bygga samhället starkt där människor kan förverkliga sina drömmar, vidareutbildar sig, har arbete och egen försörjning och blir en del av gemenskapen i civilsamhället. Som formar framtidens entreprenörer, läkare, hantverkare, forskare, undersköterskor, lärare, frisörer och småföretagare.

Våra partier har under mandatperioden prioriterat skolan. Vi har gjort riktade lärarlönesatsningar, satsningar på kompetensutveckling och organisationsförändringar för ett hållbart ledarskap.

Våra partier har under mandatperioden prioriterat skolan.

Vi har tillfört över 70 miljoner kronor i höjd eleversättning. Men det räcker inte. Vi ligger fortfarande för lågt i jämförelse med andra kommuner och det är tufft ekonomiskt på flera enheter. Och det är fortfarande alldeles för många elever som går ut skolan utan godkända kunskapsresultat.

I december tog vi initiativ till en rejäl kraftsamling för skolan. Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen två uppdrag. Dels att leda en skolutveckling där alla styrelser och nämnder tar sitt ansvar för att stötta elevernas lärande så att kunskapsresultaten förbättras och dels att tillsammans med skolnämnderna ta fram övergripande, konkreta mål för skolverksamheten som ska bli gällande för alla kommunens styrelser och nämnder.

Därför kommer kommunfullmäktige idag att besluta om fem mål:

1.  Alla elever ska nå minst godkänt-nivån i matematik och svenska i åk 3.

2. Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i åk 9.

3. Alla elever som går på ett nationellt gymnasieprogram ska ta gymnasieexamen inom tre år.

4. Alla barn och unga i Västerås ska känna tillit till människor och samhälle.

5. Alla barn och ungdomar i Västerås ska se ljust på sin framtid.

Därutöver kommer ett tilläggsuppdrag om att ta fram kunskapsmål för förskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Det handlar inte om att andra styrelser och nämnder tar över ansvaret för undervisningen. Det är ett tydligt ansvar för de pedagogiska nämnderna. Däremot ska varje styrelse och nämnd utifrån sina ansvarsområden bidra till att stärka kunskapsresultaten. Att prioritera skolan först, till exempel i planering av nya bostadsområden, säkra skolvägar och miljöer i och kring skolan och att ställa upp med praktikplatser och mentorskap.

I samband med dessa tydliga mål kommer kommunfullmäktige också att besluta om ytterligare 10 miljoner kronor under andra halvan av 2018 och 20 miljoner kronor under 2019 till grundskolan. Satsningen är inte en engångssatsning utan en bestående del av budgeten. Med denna och tidigare satsningar har budgeten för grundskolan höjts med över 100 miljoner kronor, utöver löne- och priskompensation, sedan 2016.

Med denna och tidigare satsningar har budgeten för grundskolan höjts med över 100 miljoner kronor, utöver löne- och priskompensation, sedan 2016.

Kommuner som lyckats vända skolresultaten har nått framgång när alla enats om att backa upp skolan, från kommunledning ända ut till eleven i klassrummet. Kraftsamling för skolan i Västerås är en historisk satsning där alla hjälps åt att sätta skolan först. För att ge alla barn, oavsett bakgrund eller förutsättningar, en tryggare och ljusare framtid.

Anders Teljebäck (S)

kommunstyrelsens ordförande

Amanda Agestav (KD)

vice ordförande Kommunstyrelsen och ordförande i Förskolenämnden

Lars Kallsäby (C)

kommunalråd

Johannes Wretljung Persson (MP)

kommunalråd

Vicki Skure Eriksson (C)

ordförande grundskolenämnden

Carin Lidman (S)

ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel