Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Samarbete för Västerås svarar lärare om skolan

Tillsammans kan vi skapa en bättre skola

På senaste tiden har det varit ett par inlägg i VLT från lärare som är missnöjda med utvecklingen i skolan. Vi politiker i Samarbete för Västerås, S, C, MP och KD, vet att våra medarbetare ute i skolorna är otroligt viktiga för våra skolverksamheter och vi tar er kritik och oro på stort allvar.

Samtidigt delar vi inte fullt ut den negativa bilden av skolan som utmålas i dessa artiklar. Vi vet att det finns stora utmaningar inom skolan, men vi ser också att mycket går åt rätt håll och att det ser olika ut på olika skolor.

En av debattartiklarna tar upp lärarnas arbetsförhållanden och skribenterna lyfter fram att det ofta är kollegor som är sjukskrivna. Vi är medvetna om hur det kan pröva en arbetsplats, genom exempelvis kollegor som anstränger sig mycket för att täcka upp och se till att effekten av frånvaron blir minsta möjliga för de som verksamheten handlar om – barnen och eleverna.

Vi är medvetna om att det finns skolor i kommunen där frånvaron speglar tuffa utmaningar och arbetsförhållanden som ofta är svåra. Där sätter förvaltningen in stöd utifrån enhetens behov, ibland via resurser från INT (InkluderingsTeam), ibland ledningsstöd eller insatser från områdesteamen.

För den som är sjukskriven ska stöd från företagshälsovården erbjudas. Ser man till kommunen i stort ligger sjukfrånvaron i Västerås skolor på en relativt låg nivå, drygt 5 procent, vilket kan jämföras med ett snitt på 7,2 procent för Sveriges alla kommuner.

En sjukfrånvaro på 5 procent är fortfarande för högt, och den har dessutom ökat under de senaste åren. För att öka frisknärvaron arbetar därför kommunen med ett flertal olika insatser. Bland annat deltar kommunen i forskningsprojektet STAMINA.

Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön för våra anställda bland annat genom att ge dem större inflytande över sin arbetsplats. Resultatet från de testverksamheter som finns i kommunen har än så länge varit lovande och vi hoppas att detta kan bli en viktig pusselbit för att kunna erbjuda alla våra medarbetare en ännu bättre arbetsplats.

Nyligen presenterades Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2017. Västerås faller tyvärr på denna lista, vilket vi tar på stort allvar.

Samtidigt är det viktigt att nyansera bilden något. Andelen behöriga lärare inom den kommunala skolan ökar.

Västerås rankning har också förbättrats vad gäller lärartäthet, lön, kommunen som avtalspart, genomsnittligt meritvärde åk 9, samt genomsnittligt meritvärde efter förutsättningar - likvärdighetsindex. Lärarförbundets rankning är emellertid en av flera liknande rankingar. Vi hanterar den, tillsammans med andra liknande listor och inte minst statistiken från SCB, som en del i det samlade underlaget för att skapa rätt förutsättningar för den utveckling vi vill se.

Det är även viktigt att visa att det finns mycket inom skolan att vara stolt över. Att lyfta fram allt positivt som sker varje dag genom mötet och lärandet mellan elev och pedagog, det kollegiala lärandet, kompetensutveckling i bland annat inkluderande lärmiljöer och skapa förutsättningar för undervisning på vetenskaplig grund. Att vi hjälps åt att tala väl om läraryrket och uppmuntra andra att ta steget och utbilda sig till pedagog.

Inom Samarbete för Västerås arbetar vi aktivt för att hantera de utmaningar som skolan i Västerås står inför och att ge kommunens elever bästa möjliga utbildning, men det finns inget trollspö. Genom ett konstruktivt samarbete mellan pedagoger, politiker, förvaltning och skolledare kan vi skapa en bättre skola för alla elever.

Vi är måna om att ha en god dialog med alla som jobbar i skolan och kommer gärna till möten som exempelvis de fackliga organisationerna bjuder in till. Det är tillsammans som vi kan skapa en skola med fokus på lärande där alla trivs och får utvecklas, såväl personal som elever.

Vicki Skure-Eriksson (C)

ordförande grundskolenämnden

Mikael Lindh (S)

vice ordförande grundskolenämnden

Lisa Fröberg (MP)

ledamot grundskolenämnden

Magnus Agestav (KD)

ledamot grundskolenämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel