Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SD: Redovisa kostnaderna för integrationen

Annons

VLT:s politiska redaktör ställer sig i sin ledarartikel smått fundersam till en budgetpost i Sverigedemokraternas budgetförslag för 2020. Den handlar om integrationskostnader.

Molander väljer dock i sin analys att inte återge hela bilden av förslagets natur, alternativt saknas kunskap om den. Det är beklagligt att då slå på stora krigstrumman, det blir aningen problematiskt.

Därför vill Sverigedemokraterna förtydliga att vi aktivt efterfrågat information gällande kommunens integrationskostnader – men nekats. Det vill kommunen helt enkelt inte tala om.

I en motion från SD, behandlad under 2017, efterfrågas i en att-sats att Västerås kommun snarast ska upprätta ett bokslut där kommunens kostnader för invandring och integration redovisas årligen.

Motionen avslogs i sin helhet.

Till dess att majoriteten är öppna och transparenta gällande kostnaderna kvarstår osäkerheten hos alla intressenter. Skulle kostnaderna visa sig vara högre eller lägre så är det självklart en realitet som samtliga sedan får förhålla sig till. Transparens är även i högsta grad demokratifrämjande, inte minst för det politiska samtalet.

Vi välkomnar intresset för frågan och förutsätter att en extern granskning gällande stadens integrationskostnader nu påbörjas av ledarredaktionen.

Emil Thessén

Oppositionsråd och gruppledare, Sverigedemokraterna i Västerås stad

SVAR DIREKT: Transparens är bra. Att bygga en budget på hittepå-siffror är tyvärr inte lika bra.

Emil Thessén har rätt i att Sverigedemokraterna vid upprepade tillfällen har efterfrågat bättre siffror på vad integrationen kostar för Västerås stad.

Den typen av siffror är svåra att ta fram på ett korrekt sätt eftersom integrationen spänner över så många områden, och det är förståeligt att kommunfullmäktige inte velat inkludera dem i bokslutet.

Någon form av grövre uppskattningar bör dock gå att få fram och det är bra att Sverigedemokraterna efterfrågat det.

Som läget ser ut nu har SD dock inte fått några sådana siffror eller uppskattningar.

Trots detta kan vi läsa i SD:s budgetförslag att partiet vill finansiera större delen av sina satsningar med just minskade integrationskostnader.

En kostnad som Sverigedemokraterna enligt egen utsago inte känner till storleken av.

Partiet har alltså valt att bygga hela sin kommunala budget på en gissning. Det är inte seriöst. Ska ett parti gå att ta på allvar måste det åtminstone kunna presentera en budget som inte är tagen ur luften.

Ledarredaktionen förutsätter avslutningsvis att stadens politiska partier respekterar tryckfriheten och inte försöker att ge order om vad tidningens journalister ska granska.

LÄS MER: Matilda Molander synar partiernas budgetförslag i sömmarna.

Anmäl text- och faktafel

Annons