Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Se genmodifieringens och odlat kötts möjligheter.

Kan genmodifierade växter och odlat kött rädda miljön och föda jordens ännu en tid växande befolkning?

Den snabba och hotande befolkningsökningen är över. Födelsetalen faller eller har fallit i stora delar av världen. Det är numera bara i Afrika söder om Sahara och i krigsdrabbade länder som Afghanistan eller Irak som varje kvinna i genomsnitt föder många barn. Även i Afrika faller nativiteten, om än ännu sakta och ojämnt.

Det tar också ett par generationer innan befolkningsökningen stannar av, även om det bara föds två eller färre barn per kvinna. Därför beräknas jordens befolkning fortsätta att öka från dagens knappt sju till drygt nio miljarder människor.

Den ökande befolkningen ökar, tillsammans med snabbt stigande levnadsstandard, trycket på miljön. Haven kan hotas av utfiskning, kött kräver stora arealer för foder-produktion, som i sin tur kan hota regn-skogar med mera. Miljöförstöring och utsläpp av växthusgaser riskerar att öka. Återkommande krav är ändrad diet med exempelvis minskat köttätande,

Nyligen har dock flera forskare kommit med omskakande men intressanta förslag om vad som borde göras. I helgen hävdade 41 svenska forskare i Dagens Nyheter att EU:s lagstiftning om genteknik är så restriktiv och otidsenlig att viktiga framsteg inom växtforskningen inte kan användas praktiskt.

Forskarna är besvikna på miljörörelsen och menar att motståndet mot genmodifierade grödor slår fel. Det motverkar både övergången till ett hållbart jordbruk och kampen mot de stora kemiföretagen.

Forskarna vill att samma krav ska gälla för alla grödor. Dagens specialregler för gen-modifierade hindrar hållbar utveckling och gör det orimligt dyrt att ta få en genmodifierad sort godkänd. Därigenom blir det bara de stora företagen som har råd att ta fram genmodifierade grödor. Andra slås ut från början.

I går ville två forskare i Svenska Dagbladet ha en stor satsning på odlat kött. VLT har tidigare på nyhetsplats nämnt de här planerna, som innebär att stamceller tas från djur och sedan får växa i industrier. De kan bli muskelfibrer, som ”skördas” och äts. I första hand ska det bli köttfärs, filéerna får komma senare.

De hävdar att industriell odling av kött skulle ge 7-45 procent lägre energiåtgång, 78-96 procent lägre utsläpp av växthus-gaser, 99 procent mindre arealåtgång och 82-96 procent lägre vattenåtgång jämfört med kött från konventionellt uppfödda djur.

Siffrorna är förstås osäkra. Produkten finns inte. Men de är ändå så talande att det vore fel att låta den fullt naturliga olusten inför att äta ”industriodlat kött” ta över-handen. Likaså vore det tragiskt om miljö-rörelsens envetna motstånd mot genmodi-fiering skulle gå ut över möjligheten att få fram grödor som är mer motståndskraftiga och minskar kemikalieanvändning.

Det gäller att se upp med farorna, men också att se möjligheterna med genmodi-fiering eller med köttodling. Konsumenterna måste dock själva genom tydlig märkning fä möjlighet att välja,

Om forskarnas förhoppningar infrias bör naturkött och odlat kött finnas sida vid sida. Tillgång till industriproduktion av ”kött” kunde göra det lättare att skärpa kraven på djurhållning och därmed även få gladare djur och minska miljöbelastningen.