Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sjöftartsverket: Projektet ska leda till ökad säkerhet och framkomlighet på Mälaren

Planeringen för en utbyggnad av slussen i Södertälje och förbättrade farleder i Mälaren är ingen idé som väckts inom Sjöfartsverket för att tjäna pengar. Mälarenprojektet ligger i regeringens infrastrukturplan för att förbättra framkomligheten och öka säker-heten för sjöfarten på Mälarens hamnar.

Beslutet om att få in projektet i infrastrukturplaneringen bygger på den samhälls-ekonomiska analys som tagits fram och som visar att den är till fördel för näringslivets konkurrenskraft.

Projektet är än så länge i ett inledande skede där det kommer att ske noggrann miljöprövning och för att sätta igång projektet krävs klartecken från mark- och miljödomstolen.

Motivet för projektet är att föra över mera gods till sjöfart för att avlasta väg och järnväg. Miljömässigt är sjöfart ett mycket bra alternativ med tanke på att ett fartyg kan ta laster som motsvarar hundratals långtradare.

Slussens breddning är nödvändig för att kunna ta emot moderna och miljöanpassade fartyg. Bredare fartyg kan ta mycket mera last med oförändrat djupgående och därför behövs det färre fartyg för att frakta samma mängd gods.

Syftet är alltså att ge större möjlighet för modernare och säkrare fartyg och när det gäller fartygskvaliteten måste alla fartyg som fraktar oljeprodukter vara försedda med dubbelbotten. De omfattas också av ballastkonventionen som reglerar hur ballasttankar ska renas från organismer och var och hur ballasttankar får tömmas.

Rullgård skriver också att Sjöfartsverket verkar för att redan införda fartbegränsningar ska upphävas. Så är det inte. Det fanns ett beslut från Länsstyrelsen om att införa fartbegränsning mellan ögruppen Gliparna och Berghagen/Ötorp. Sjöfartsverket överklagade beslutet med motiveringen att allt för låg fart innebär försämrade manöver-egenskaper för handelsfartygen och därmed minskad säkerhet samt att de problem med vågor som uppstått härrörde från ett enda fartyg. Sjöfartsverket menar att den enklaste lösningen då är att komma överens med aktuellt rederi i stället för en generell begränsning.

Mälarenprojektet är ännu så länge i ett initialt skede. I höst påbörjas arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning och inom kort får projektet en egen hemsida där information och alla offentliga dokument kommer att vara tillgängliga.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel