Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sjukgymnaster: Hög ambitionsnivå kräver att allas kunskap och nya arbetssätt används

Alla människor har rätt till ett friskt och hälsosamt liv. I dag är målet utmanat av såväl begränsade resurser som av komplexa folksjukdomar. Traditionella arbetsformer skapar onödiga köer, ineffektivt hänvisande och frustration för många vårdsökande. Om en hög ambitionsnivå för hälso- och sjukvård ska kunna behållas måste allas kunskap och nya arbetssätt användas.

I dag arbetar ett 20-tal kvalificerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Professioner som samhället understödjer med högskoleutbildning för att svara upp mot nationella hälsomål. I detta sammanhang är det tråkigt att konstatera att all tillgänglig kompetens inte tas tillvara på ett tillfredställande sätt. Sakkunskap som många gånger kan vara lösningen på problem för såväl enskilda som för samhället i stort.

I Västmanlands läns landsting görs varje år drygt 17 000 besök till allmänläkare på vårdcentral eller motsvarande, inom sju dagar från första kontakten. Den vanligaste besöksorsaken till allmänläkare är infektioner, därefter kommer problem i rörelse-organen.

Sjukgymnastisk behandling i det akuta skedet ökar möjligheten för patienter med ont i rygg, nacke eller axlar att bli bra och snabbt återgå till arbete. Lidandet minskar både kroppsligt och privatekonomiskt. Därför har flera vårdenheter i landet redan förändrat sina rutiner och hänvisar numera patienterna direkt till rätt kompetens – från allra första kontakten.

Genom aktivt styrda patientflöden frigörs viktiga resurser. Det är en utveckling som svensk hälso- och sjukvård behöver.

I Västmanland har drygt en fjärdedel av de som varit sjukskrivna mer än två veckor, smärta i leder och muskler. Även landets ekonomi gynnas därmed av aktiva patientflöden genom att inflödet av långtidssjuka minskar. Resurser kan då flyttas från att rehabilitera långtidssjuka till att förebygga ohälsa.

Förra året hade Västmanlands läns landsting kostnader på cirka 36 miljoner kronor för så kallade hyrläkare. Genom att bättre använda redan befintlig kompetens skulle en stor del av denna kostnad kunna und-vikas. En ytterligare bonus är att ett sjukgymnastbesök kostar landstinget hälften av ett läkarbesök.

Frågan om aktivt styrda patientflöden måste upp på den politiska agendan. Landstingspolitikerna i Västmanland måste höja ambitionsnivån och besluta att alla vårdenheter ska arbeta medvetet med effektiva patientflöden. Detta kan enkelt göras i riktlinjer, budget och regelböcker för vårdvalet. Allt annat är såväl mänskligt som ekonomiskt oförsvarbart.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel