Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skinnskattebergs kommun: Vi prioriterar en trygg miljö för medborgarna

Annons

REPLIK. Svar på nyhetsartikel om röjning och gallring av tätortsnära skogar i Skinnskattebergs kommun.

Skinnskattebergs kommun har tagit fram en plan för tätortsnära skogsbruk, tillsammans med en skogskonsult. Planen utgår ifrån medborgarnas bästa i första hand och den biologiska mångfalden i andra hand.

Området vid gamla Masbo som var mycket vildvuxet, behövde en ordentlig röjning och gallring för att få en ljusare och tryggare miljö för våra medborgare. Många träd var angripna av röta, vilket i förlängningen gör att träden ruttnar och faller ner. Nu är det en lövskog med björk, rönn, sälg och asp. I våras blommade en matta av vitsippor under träden. Mycket vackert. Lite ris har även lämnats för att gynna små djur i undervegetationen. Vi bevarar en mångfald av träd och buskar i den mån det går.

Att ha skogen som lekplats finns det stora möjligheter till kring Skinnskatteberg, runt området finns gammal skog i stor utsträckning. Kommunen bygger även en ny lekplats i området, vilket innebär att många barn kan komma att röra sig genom området. Vi har fått många positiva kommentarer på gallringen från boende i området.

I området vid Aspebäcken (gamla folkhögskolan) bevaras trädridåer utmed bäcken för att gynna den biologiska mångfalden. Där kommer endast enstaka träd som är väldigt dåliga att tas ner för att minska risken för nedfallande grenar och träd. Utmed 233 in mot Skinnskatteberg har det gallrats lite hårdare än det var tänkt på grund av många träd med röta i.

Tätortsnära skogar har ett stort socialt värde och med det menar vi att människor kan vistas där tillsammans för och att upptäcka djur och natur och att njuta av lugnet. Skogen har en meditativ effekt på människor, men en stor och mörk skog kan även verka skrämmande.

Skogsstyrelsen har på senare år börjat tala om rekreationsinriktad skötsel av skog med höga sociala värden. Denna skötsel syftar till att bevara, utveckla och tillgängliggöra rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Förvaltningen av skogen har som målsättning att tillgodose människors behov av skogar för en god livsmiljö, rekreation och friluftsliv.

Det är något vi inom Skinnskattebergs kommun arbetar utifrån med prioritet på medborgarnas trygghet och med god livsmiljö. Forskning visar att när svenska folket rangordnar de intressen som ska styra den svenska skogens användning kommer betydelsen för folkhälsan på första plats. Därefter kommer hänsyn till biologisk mångfald, behov att värna kulturmiljöer samt friluftslivets behov.

KÄLLA: Naturskyddsföreningen, handledning del 1, fakta om tätortsnära skogsbruk

Gunilla Elander Sektorchef teknik och service

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel