Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

SKL: Högre lärarlöner och bättre skola för eleverna

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) vill ha en skola där elevers resultat förbättras och alla når uppsatta mål.

Samtidigt behöver lärarna arbeta på ett sätt som motverkar stress och som möjliggör att alla elever blir sedda. För att klara dessa utmaningar måste möjligheterna att skapa en modern arbetsorganisation som sätter elevernas behov i fokus öka.

Från våra medlemmar, Sveriges kommuner, har SKL under lång tid fått tydliga signaler om att dagens avtal med lärarorganisationerna inte fungerar bra. Samtliga partier i SKL:s arbetsutskott och förhandlingsdelegation har därför drivit frågan om att dagens arbetstidsavtal med lärarna behöver ändras.

Vi vill nu ge lärarförbunden ett konkret erbjudande. Vi är beredda att ge en utfästelse på central nivå om ett högre löneökningsutrymme lokalt på de skolor där man vill göra förändringar i arbetsorganisationen. Vi lovar helt enkelt högre löner i utbyte mot att lärarnas organisationer aktivt medverkar till att vi får ett nytt avtal som utgår från verksamhetens och elevernas bästa.

Rektorerna måste inom ramen för det totala antalet timmar som lärarna arbetar kunna fördela uppdrag och arbetsuppgifter på ett mer flexibelt sätt, både över veckan och året och mellan olika lärare.

Vi vill också att skolorna ska kunna använda den arbetstidsform som passar verksamheten på den enskilda skolan bäst – ferieanställning eller semesteranställning. Skolledningen, i samråd med lärarna, ska avgöra om några eller flera lärare på skolan ska jobba 40-timmarsvecka med vanlig semester i stället för som i dag: att all arbetstid koncentreras till terminerna.

När det gäller lönen är vi också tydliga, bra medarbetare ska ha bra lön. Detta förutsätter ökad lönespridning där arbetsgivaren lokalt kan ge bäst lön och löneutveckling till de medarbetare som bidrar till att verksamhetens mål nås.

Vi och våra fackliga motparter är överens om att lärarna är skolans främsta resurs. Det borde också vara ett gemensamt intresse för oss att de kommunala skolorna och de privata friskolekoncernerna har rättvisa konkurrensförutsättningar. Så är det inte i dag, då många friskolekoncerner redan fått denna typ av arbetstidsavtal men inte kommunerna.

Genom att SKL erbjuder ett avtal med högre löner till dem som aktivt medverkar till att skapa en modern arbetsorganisation, vill vi ge lärarförbunden en möjlighet att välja; vill de ha högre löner för sina medlemmar i utbyte mot att arbetstiden bättre kan anpassas till elevernas behov?

Nu är det upp till de två lärarförbunden att ta ställning till vad de vill prioritera i de fortsatta förhandlingarna.

Anders Knape (M)

ordförande, Sveriges Kommuner och landsting (SKL), gruppledare

Carola Gunnarsson (C)

förste vice ordförande SKL, gruppledare 

Ilmar Reepalu (S)

andre vice ordförande SKL, gruppledare

Anders Sellström (KD)

ledamot arbetsutskottet, gruppledare

Ingela Gardner Sundström (M)

ordförande i förhandlingsdelegationen

Heléne Fritzon (S)

vice ordförande i förhandlingsdelegationen

Eskil Johansson (C)

andre vice ordförande i förhandlingsdelegationen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel