Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan behöver bred uppgörelse

I dag samlas Folkpartiet till riksmöte i Västerås. Partiet har alltmer kommit att förknippas med en fråga – skolan. Resultatet av den förda skolpolitiken är dock mycket nedslående.

Annons
Kritiserad. Socialdemokraterna angriper Jan Björklund, när Folkpartiet samlas till riksmöte i Västerås.Foto: Scanpix,

Skolresultaten har försämrats sex år i rad, under alla de år som Jan Björklund varit utbildnings-minister. I internationella studier sjunker svenska elevers kunskaper inom matematik och läsförmåga.

Allt färre elever är behöriga till gymnasiet och var fjärde elev hoppar av eller fullföljer inte gymnasieskolan inom fyra år. Vi känner stor oro över den negativa utvecklingen i skolan.

Det är tydligt att Folkpartiet och regeringens skolpolitik inte fungerar. Folkpartiets skolpolitik motverkar kunskap – åtminstone om man menar alla elevers rätt att få tillräckliga kunskaper med sig från skolan.

Denna rätt var en gång i tiden inriktningen på svensk skolpolitik och en gemensam målsättning för socialdemokrater och folkpartister – och där har vi tidigare känt stark sam-hörighet med den socialliberala skolpolitiken.

Svensk skola skulle må bra av arbetsro och block- överskridande överenskommelser om de grundläggande villkoren för skolan. Men det är svårt att uppnå när en av få överenskommelser, om betygssystemet, bryts utan diskussion partier emellan.

I dag verkar dock Folkpartiets politik mest inriktad på att förhindra elever att gå vidare i sina studier.

”Alla kan inte bli akademiker” säger folkpartiledaren Björklund med illa dolt kunskapsförakt och stänger dörrarna genom att ta bort kravet på högskole-behörighet från gymnasiets yrkesprogram.

”Alla kan inte bli akademiker” säger utbildningsminister Björklund och skär ned antalet studieplatser på högskolor och universitet. Sverige har världens enda regering som sänker kunskapskraven.

Socialdemokraterna tror inte att man kan möta framtiden med sänkta kunskapskrav. Tvärtom, att ställa krav är att bry sig om eleverna. Ett steg mot vår ambition att alla elever ska nå målen i grundskolan är att till år 2020 halvera antalet elever som inte är behöriga till gymnasiet.

Eftersom forskningen visar att de som har gått i en kvalitativ förskola lyckas bättre i skolan vill vi att alla barn ska ha rätt till en bra förskola och föreslår också att alla barn ska ha rätt att gå i förskola på heltid oavsett om deras föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.

Det är nedslående att ett utbildningsdepartement lett av folkpartiet medverkar till ett införande av vårdnadsbidrag som drar barn ur förskolans pedagogiska verksamhet.

I skolan krävs mindre klasser och mer tid för lärarna att stödja varje enskild elev i sitt lärande. På dagens arbetsmarknad klarar man sig inte utan en gymnasieexamen. Därför föreslår vi att skolplikten förlängs till att gälla gymnasieskolan upp till 18 års ålder.

På sikt ska alla under 25 år ha en gymnasieexamen. Vi investerar också i fler platser på högskola, universitet och yrkeshögskola så att fler unga har möjlighet att studera.

Socialdemokratin och socialliberalerna delade en gång uppfattningen att skolan ska ge alla elever de kunskaper de behöver för att leva ett rikt liv. Fortfarande finns många lokala företrädare som delar vår ambition att alla elever ska nå målen och att likvärdigheten i skolan ska öka.

Hos dagens ledning för Folkpartiet har de väldigt lite att hämta. Bara Socialdemokraterna vågar stå upp för en likvärdig skola med kunskap och bildning i fokus. Därför är vi framtidspartiet i svensk politik.

Ibrahim Baylan (S) skoltalesperson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons