Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Slamspridning på våra åkrar måste förbjudas

Avloppsslam från reningsverk sprids i dag på stora ytor produktiv mark, slam som är kontaminerat med erkänt farliga kemikalier.

Annons

Gifterna är så farliga att priset för den växtnäring som finns i slammet blir oförsvarligt högt. En del av det giftfyllda slammet hamnar också som anläggningsjord som i värsta fall används på lekplatser.

En del används också som skogsgödning. För att skydda människors hälsa och ekosystemen bör all slamspridning förbjudas omedelbart.

Producenter av barnmat säger redan nej till spannmål från slamgödslad mark. Men mat som odlas på mark där avloppsslam använts är riskfylld även för vuxna.

Slam innehåller mycket kadmium, ett miljögift som samhället länge försökt fasa ut. Kadmium kan orsaka benskörhet och njurskador, och ämnet misstänks bidra till utveckling av livmoders- och prostatacancer.

EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, har sänkt det rekommenderade tolerabla gränsvärdet för veckointag av kadmium via maten med nära två tredjedelar. Myndigheter talar i dag om kadmium i termer av ett folkhälsoproblem.

I slammet finns utöver kadmium andra allvarliga miljögifter som bromerade flamskyddsmedel, PCB och fluormiljögifter. Alla är långlivade, lagras i människor och djur och kan skada vår hälsa, ibland genom att orsaka cancer.

I avloppsslammet finns även läkemedelsrester. När det gäller antibiotika passerar 50–80 procent genom kroppen och går ut med urinen direkt till reningsverken.

Åkern har blivit en hållplats för kemikaliesamhällets avlopp. Miljögifterna kan ha flera spridningsvägar. Människor utsätts vid spridning av slam, kontakt med jord eller pellets, livsmedel eller förorenat dricksvatten.

Nu invänder kanske någon att slamspridning ger näring till marken. Men när vi väger gifterna mot näringen i slammet blir vår slutsats att slamspridning i Sverige orsakar mer skada än nytta.

I stället krävs att utvecklingen skyndas på för system och tekniker som återför växtnäring utan giftspridning.I dag certifieras vissa reningsverk i ett system som heter Revaq. Det ställer upp vissa gränsvärden och kräver planering för kontinuerligt renare slam.

Det är en lovvärd ambition och det arbete som sker för att fasa ut miljögifter i samhället är bra, men gränsvärdena är osäkra och bara en bråkdel av alla gifter kontrolleras.

Så länge avloppsvattnet från hushåll, industrier, biltvättar, sjukhus och gatubrunnar inte är rent blir heller inte slammet rent.

Låt oss hitta andra vägar att återfå växtnäringen i stället för att fortsätta in i den återvändsgränd som slamspridningen utgör.

Parallellt med detta måste hållbara kretsloppslösningar utvecklas för hantering av näringsämnen.Det förutsätter ett helt annat ansvarstagande från kommunerna än i dag.

Anledningen till att denna giftspridning kan ske i samhället är att kemikaliepolitiken, namnet till trots, inte hindrar att miljögifter används i industriprocesser och vanliga konsumentvaror.

Förgiftningen av våra åkrar måste stoppas.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel