Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Slussa Vänner: Det finns lagar och det finns etiska regler

Sjuka som utförsäkras från sjukförsäkringen kan bli så förtvivlade att de inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv. Då anmäls de som ”hot mot Försäkringskassans personal”.

Det är anmärkningsvärt att påståenden i artikeln inte beläggs eller styrks från Försäkringskassan centralt. Ingrid Strandman är bara anställd som chef för försäkringskassans kontor i Västerås och talar i egen sak genom att uttrycka sina personliga åsikter.

Betecknande nog redovisas inte något uttalande eller någon åsikt varken från facklig organisation, Arbetsmiljöverket eller obe-roende forskare. Inte heller enhetschefen för avdelningen verksamhetsstöd och säkerhet kan lämna något mer än statistik, det vill säga enbart siffror.

Frågan är också vad Strandman menar med ”hot”. Är ”hoten” dokumenterade i brev, av vittnen eller inspelningar från möten? Det framgår inte av artikeln om så är fallet. Längre fram i artikeln vidgas definitionen av ”hot” till ett allmänt formulerat ”hot gällande både tjänstemän och dem själva”.

Ordet hot innebär hot mot någon. Ett uttalande från en person om ”att ta livet av sig” är inte att betrakta som ett hot mot någon annan.

Den statistik som refereras till i artikeln gäller nationen som helhet. Varför finns inte statistik också lokalt? Än mer anmärkningsvärt är att någon analys av statistiken inte gjorts hittills, varken av myndigheten själv eller av oberoende forskare. Vore inte detta en viktig arbetsmiljöfråga för arbetsgivaren? Problemet har säkert påpekats av Arbetsmiljöverket.

Strandman borde skaffa sig kunskap om bemötande i vid mening genom intervjuer, enkäter och annan dokumentation. I stället har hon tagit sig rätten att uttolka motpartens beteende. Utifrån vilken värdegrund? I konsekvens därmed benämns systematiskt personer som ansökt om ersättning som ”kunder” – ett vanligt retoriskt trick för att skapa distans och förminska värdet av människan.

Artikeln kunde ha passerat obemärkt eftersom de försäkrade inte har någon stark organisation bakom sig, som kan föra deras talan som grupp. Men nu har en ny förening bildats, Slussa Vänner, för att försöka till-varata de sjukförsäkrades intressen.

I dag, den 22 juni, har Nätverket Resurs – Respekt för sjukas och utsattas rättigheter i samhället – uppmanat till protester vid landets försäkringskassor mot den omänskliga behandling som många utsätts för av försäkringskassorna. Våra politiker i regering och riksdag är ansvariga för lagarna, men försäkringskassornas chefer och handläggare bär alltid ansvar eftersom också etiska regler som människovärdes- och medmänsklighetsprincipen med flera ska följas vid tolkning av lagarna.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel