Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sluta sätta käppar i hjulen för jordbruket

Svenskt jordbruket och livsmedelsproduktion är en viktig del av den svenska ekonomin. Utöver betydelsen för jobb och tillväxt är jordbruket och livsmedelsindustrin en grundförutsättning för en levande landsbygd.

Annons

Tyvärr tvingas många bönder att avveckla verksamhet som man drivit under lång tid, på grund av den tuffa ekonomiska situationen. Till exempel har 77 procent av de svenska mjölkföretagen lagt ner sin verksamhet sedan 1995. Livsmedelsproduktion flyttas eller läggs ner till följd av att möjligheterna att driva verksamheten här bedöms vara sämre än på andra håll.

Detta trots våra goda naturliga förutsättningar som finns i Sverige.

Så här borde det naturligtvis inte vara, men under lång tid har politiken tyvärr mer varit en del av problemet än en del av lösningen. Politiska beslut har i alltför stor omfattning tillåtits skapa eller förvärra problemen genom svenska särregler, höga skatter och en omfattande administrativ börda.

Sammantaget innebär det betydande merkostnader för svenska bönder och livsmedelsföretag. Det är dags att vända den utvecklingen.

Vi måste verka för att villkoren för jordbruket blir mer lika villkoren i övriga EU. Vi vill se regelförenklingar, minskad byråkrati, förbättrad samordning mellan olika myndigheter och minskade administrativa kostnader.

Ett konkret exempel är att svenska myndigheter gör mycket tuffare tolkningar av EU-regler än vad som görs i våra grannländer. Det gäller allt från hur stödsystem hanteras till möjligheten att använda olika växtskyddsmedel, där Kemikalieinspektionen i flera fall har förbjudit växtskyddsmedel som får användas i övriga EU.

Det gör att odling av många grödor omöjliggörs i Sverige. Ett annat exempel är beteskravet, som måste bli mer flexibelt och anpassas till den verklighet som bönderna lever i.

Ett tredje exempel är att dieselskatten för bönder inte kan vara flera gånger högre i Sverige än i vår omvärld. I det sistnämnda fallet föreslog Moderaterna i vår budget ökad kompensation till bönderna för detta.

Stefan Löfven uttalade i valrörelsen att all politik ska prövas mot om den leder till fler jobb. Vällovligt, men politiken kan aldrig skapa dessa jobb.

Jobben skapas om förutsättningarna är gynnsamma, vilket politiken kan bidra till. Det betyder att skatterna behöver bli lägre (inte högre!), reglerna enklare och myndigheternas tolkning av dem mer ändamålsenlig, samt att konkurrensförutsättningarna för verksamheter i Sverige behöver bli mer likvärdiga de länder vi konkurrerar med.

Moderaterna tror på svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion. Om politiken ger rätt förutsättningar – i stället för att sätta käppar i hjulet – kan dessa näringar växa framöver och vi kan även i framtiden njuta av svenskproducerad mat.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons