Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Språk hotas på Mälardalens högskola

Som en farsot går språkdöden fram över de svenska lärosätena. Bara i vårt närområde har redan Örebro universitet, Karlstads universitet, Södertörns högskola och Högskolan i Gävle drabbats. Språkdöden har nu även nått Mälardalens högskola.

Enligt ett förslag som i dagarna är på internremiss på högskolan ska utbildningen i ämnena franska och spanska läggas ner och vara helt avvecklad vårterminen 2014. Anledningen är enligt högskoleledningen att högskolan måste anpassa utbudet av utbildningar till ett minskat uppdrag från utbildningsdepartementet.

Samtidigt står det i MDH:s forsknings- och utbildningsstrategi för 2013–2016 att ”internationalisering” ska vara ett av de bärande elementen för högskolans verksamhet. Det sägs vidare att Mälardalens högskolas ”internationaliseringsarbete utgår från en värdegrund där interkulturella olikheter ses som en del av den egna vardagen och där dessa har ett stort värde för individens intellektuella utveckling”.

Men hur kan man tala seriöst om inter-nationalisering och interkulturell kommunikation samtidigt som man lägger ner två synnerligen välfungerande utbildningar i språk, med högt kvalificerade lärare? I dessa utbildningar, som i bland annat drivs med stor framgång i Barcelona och Nice, finns ju precis det fokus på ”interkulturella olikheter” som nämns i strategidokumentet. I språkämnena är det också naturligt ta sig an diskussionen kring olika värdefrågor, till exempel främlingsfientlighet. På så sätt kan språkutbildningarna verka för en civiliserad livshållning, reflektion och kritiskt tänkande kring mångfaldsfrågor.

Ytterligare ett perspektiv på högskolans internationalisering går att utläsa ur den devis som MDH valt att sprida bland med-¿arbetarna: ”Utbildning som leder till jobb.” Men vilken utbildning?

Vet vi i förväg vilken utbildning eller vilka kunskaper som kommer att vara de mat-nyttigaste på sikt? Knappast. Därför är det viktigt att göra till exempel ingenjörsstudenterna uppmärksamma även på språkens och de humanistiska ämnenas betydelse och potential, inte att avveckla dem.

En avveckling av franskan och spanskan innebär också ett reellt hot mot språklärarutbildningen. Det kommer i förlängningen att betyda problem för kommunerna när de ska rekrytera lärare i språk, särskilt spanska.

Ur ett snävt högskoleekonomiskt perspektiv är humanistiska ämnen förvisso mindre lönsamma, men kunskaper i franska, spanska eller tyska – utöver engelska – kan vara precis det som slutligen fäller avgörandet vid en anställningsintervju.

Den ingenjör som i sitt CV har språkkunskaper att visa upp, har en klar konkurrensfördel. Arbetsgivarna efterfrågar nämligen inte bara högteknologiskt och ekonomiskt kunnande, utan också bredare kunskaper och bildning i allmänhet. Det är därför viktigt att studenterna vid Mälardalens högskola får med sig en intellektuell verktygslåda som innehåller många användbara verktyg. Språk är just ett sådant nyttigt verktyg.

Ingen kan i dag sia om vilka kunskaper som kommer att vara mest användbara i framtiden. Allt tyder dock på att mångsidighet i förening med specialkunnande är en avgörande ingrediens för en högskoleutbildning som är framtidskompatibel.

Att avveckla språken vid Mälardalens högskola är inte att satsa på en framtid som är konkurrenskraftig för våra studenter. En nedläggning av franskan och spanskan vore att sänka högskolans kulturella nivå och att utarma studiemiljön för studenterna. Gör inte det!

Fernando Bermudez, docent i spanska

Hans Färnlöf, docent i franskaVictorine Hancock, docent i franskaIngemar Haag, docent i litteraturvetenskap

Uwe Kjär, docent i tyska

Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik

Sture Packalén, professor i tyska

Magda Salinas, ämnesföreträdare i spanska

Thorsten Schröter, fil dr i engelska

Eva Sundgren, professor i svenska

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel