Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu brinner skogen i Surahammar igen – den här gången med avsikt

I dag, tisdagen den 23 maj, pågår en kontrollerad skogsbrand i Surahammars kommun. Det är länsstyrelsen som sätter eld på 10 hektar skog i naturreservatet Stora Flyten, cirka 5 kilometer sydväst om Virsbo.

Annons

Kontrollerad skogsbrand, så kallad naturvårdsbränning.

Den kontrollerade skogsbranden är en så kallad naturvårdsbränning, vars avsikt är att skapa gynnsamma livsmiljöer för olika arter – både småkryp, svampar, djur och växter – som behöver skogsbränder för att kunna hävda sig.

Det finns omkring 2 000 växter, svampar, insekter och andra djur som får lättare att överleva om det får brinna i naturen med jämna mellanrum eller åtminstone minst vart femtionde år. Ungefär 100 arter är direkt beroende av brand i skogen. Andra gynnas indirekt av den, till exempel fåglar som lever av larver och insekter som finns i de brända trädstammarna.

Exempel på arter som är mer eller mindre skogsbrandsberoende är brandnäva, spillkråka, nipsippa, goliatmusseron, rökdansfluga, tretåig hackspett, brandskiktsdyna och grov tallkapuschongbagge.

Här finns mer att läsa om 10 arter som gynnas av en skogsbrand

Naturvårdsbränningen sker i Stora Flytens naturreservat i Surahammars kommun.

Tisdagens skogsbrand ingår i ett femårigt EU-projekt, Life-Taiga, som totalt ska omfatta 120 naturvårdsbränningar under perioden 2015–2019.

I Artdatabanken finns all upptänklig information om hotade arters tillstånd och var de finns i Sverige

– En naturvårdsbränning görs alltid då väderförhållandena är lämpliga och säkra. Bränningarna sker genom markbrand med låg intensitet. Vatten för släckning finns hela tiden tillgängligt, säger Erik Andersson, ansvarig för Life-taiga på länsstyrelsen i Västmanland, i ett pressmeddelande.

– Under själva bränningen kan rökutvecklingen vara kraftig men röken stiger ofta snabbt. Bränningsledningen har kontinuerlig kontakt med Räddningstjänst under bränningsarbetet och det finns ingen anledning för allmänheten att kontakta SOS Alarm så länge man är säker på att röklukten kommer från naturvårdsbränningen, säger Erik Andersson.

Mer om Life-Taiga-projektet

Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige, den västra taigan.

Det finns ett stort antal arter som är beroende av en brand för att överleva. För att dessa utrotningshotade arter ska gynnas behöver flera olika områden brinna under kontrollerade former över en längre tidsperiod. Naturvårdsbränningarna ska framförallt ske i barrskog med mest tall.

Efter en brand blir skogen mer öppen, ljus och varm. Området får många nya döda träd, något som det är ont om i dagens skogar och som många arter är beroende av.

Alla naturvårdsbränningar kommer att genomföras i så kallade Natura 2000-områden som redan är avsatta för naturvård och som länsstyrelserna har i uppdrag att sköta på uppdrag av EU.

Karta: Här sker naturvårdsbränningarna

Bakom Life-Taiga står länstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Mer läsning

Annons