Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Svar på dina skattefrågor

Svårt att få ordning på deklarationen? Skatteverkets experter guidar dig rätt.

Fråga: Hej experter!

Min fru betalade in en summa varje månad under några år till Aktieinvest.

Allt såldes under förra året och det finns uppgifter på försäljningen i deklarationen.

Vet att när hon sålde dem var det ungefär samma inköpspris som försäljningspris, men hur får man fram anskaffningsvärdet nu när allt är avslutat i Aktieinvest?

Hälsn. Roger

Svar: Hej Roger,

Tack för din fråga.

Vad jag förstår så fungerar det som följande. När man betalar in en viss summa till Aktieinvest så innebär det att de köper ett antal aktier för samma summa. Smatidigt som köpet sker så får man även ut en avräkningsnota där det framgår vilka aktier som är köpta samt hur mycket man har fått betala för dem.

För att ta reda på anskafningsutgiften för de sålda aktierna som finns med i er deklaration så hänvisar vi till avräkningsnotorna.

För marknadsnoterade aktier och marknadsnoterade aktieindexobligationer får du som alternativ till genomsnittsmetoden i stället beräkna omkost nadsbeloppet till 20 % av försäljningspriset ( efter avdrag för courtage ).

Denna metod kan du t.ex. använda om du inte känner till omkostnadsbeloppet.

Du har kanske ärvt aktierna eller fått dem i gåva.

Du kan även använda denna metod om du inte har kvar avräkningsnotan från köpet.

Schablonmetoden kan vara förmånligare att använda om aktierna har gått upp mer är 400 % i värde sedan köpet.

Med vänlig hälsning

Alem Resulovic

Skatteinformatör

Skatteverket Västerås

Fråga: Jag har under 2010 ansökt om skattereduktion för ett husarbete hos Skattekontoret i Västervik för ett ROT-arbete som utfördes före den 1/7 2009.

Om ansökningen beviljas får jag då vänta till 2011 på skattereduktionen ?

Med vänlig hälsning

Mats

Svar: Hej Mats,

Tack för din fråga.

Ansökan om skattereduktion för husarbete som utförts t.o.m den 30 juni 2009 ska göras skriftligen och ha kommit in till Skatteverket senast den 3 maj 2010. Om din ansökan kommer in senast den 1 februari 2010 och du dessutom e-deklarerar kan du få skattereduktion till midsommar.

I ditt fall innebär det att om reduktionen beviljas så kommer den att tillgodoföras i deklarationen som du lämnar in i år senast måndagen den 3 maj 2010.

Med vänlig hälsning

Alem Resulovic

Skatteinformatör

Skatteverket Västerås

Fråga: Sedan nästan fyra år har jag bott i utlandet (Asien).

Hos Swedbank har jag spart under många år i olika sorters fondsparande och det har gått ganska bra.

Jag funderar nu på att sälja mina adelar och kammma hem vinsten.

Är jag skatteskyldig för vinsten i Sverige trots att jag inte har varit hemma i nästan fyra år?

Om jag betalar full skatt som alla andra vad är det då för mening för mig att fortsätta spara hos Swedbank i Sverige?

Martin

Svar: Hej Martin

Tack för din fråga.

För att bestämma om en fysisk person är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige är det nödvändigt att fastställa om något av de tre rekvisiten som utgör grund för att anse en person obegränsat skattskyldig i Sverige är uppfyllt. Enligt 3 kap. 3 § IL gäller att vissa personer utpekas som obegränsat skattskyldiga.

Obegränsat skattskyldig är:

- Den som är bosatt i Sverige.

- Den som stadigvarande vistas i Sverige.

- Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

En person som inte vistas stadigvarande i Sverige men som tidigare varit bosatt i Sverige ska anses som obegränsat skattskyldig här om han har väsentlig anknytning till Sverige

(3 kap. 3 § 1 st. 3 IL).

De omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av om en person ska anses ha väsentlig anknytning hit är:

- om han är svensk medborgare,

- hur länge han var bosatt här,

- om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,

- om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,

- om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,

- om han har sin familj här,

- om han bedriver näringsverksamhet här,

- om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,

- om han har en fastighet här, och

- liknande förhållanden.

Vid tillämpning av bestämmelserna om väsentlig anknytning gäller en särskild bevisbörderegel, den s.k. femårsregeln (3 kap. 7 § 2 st. IL). Femårsregeln innebär att den som flyttar ut från Sverige under en femårsperiod efter dagen för avresan själv måste visa att han inte har väsentlig anknytning till Sverige för att inte bli betraktad som obegränsat skattskyldig här. Efter femårsperiodens utgång övergår bevisbördan på Skatteverket för att den skattskyldige har sådan väsentlig anknytning till Sverige som innebär obegränsad skattskyldighet här. Femårsregeln gäller såväl svenska som utländska medborgare.

Sammanfattningsvis så innebär det att de första fem åren så anser man sig ha en väsentlig anknytning till Sverige om man har den typen av tillgångar som du beskriver i din fråga. Under denna period har du bevisbördan, det vill säga att visa att du inte har ngn väsentlig anknytning till Sverige.

För att besvara din fråga om hur stor skatten blir kan jag tyvärr inte göra då jag inte vet vilket land du befinner dig i , vi har skatteavtal med länder runt om i världen. Dessa avtal reglerar själva beskattningen. Det jag har skrivit här ovan gällande väsentlig anknytning och begränsad/obegränsad skatteskylighet är dock generellt oavsett skatteavtal.

Viktigt att nämna också är att bedömningen om just skatteskyldigheten görs vid varje taxering. Det vill säga det är året efter ratt du har sålt dina fonder/aktier som du kommer behöva deklarera dessa och det är då Skatteverket gör bedömningen gällande beskattningen av dessa.

Med vänlig hälsning

Alem Resulovic

Skatteinformatör

Skatteverket Västerås

Fråga: Hej!

Om man får en mindre summa kvarskatt, när ska den vara inbetalad senast?

Får ingen riktigt kontroll på det.

Mvh Ann-Christine

Västerås

Svar: Hej Ann-Christine,

Du kan när som helst betala in pengar till ditt skattekonto.

Om du betalar in skatten före förfallodagen får du en lägre kostnadsränta än den som framgår av slutskattebeskedet. Slutskattebeskedet kommer antingen i aug, sep eller dec. månad.

Nedanstående förfallodagar gäller för taxeringsåret 2010.

Observera att inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast angiven dag.

SlutskattebeskedFörallodag

aug 201012 november 2010

sep 201013 december 2010

dec 201014 mars 2011

Med vänlig hälsning

Alem Resulovic

Skatteinformatör

Skatteverket Västerås

Fråga: Hej

År 2008 fick aktieägare i Bure 1 ny aktie i Academedia mot 10 aktier i Bure. Anskaffningsutgiften för 10 aktier i Bure antogs vara 30 kr/aktie, varav 74 %, dvs. 222 kr skulle hänföras till Bure och 26 %, dvs. 78 kr till Academedia. Dessa 78 kronor är alltså anskaffningsvärdet för 1 aktie i Academedia vad jag förstår. Innebär detta att anskaffningsvärdet på Bure totalt skall sänkas med det antal aktier man fick i Academedia gånger dessa 78 kr/aktie eller skall anskaffningsvärdet i Bure beräknas till 22,20 kr/aktie? Svaret har betydelse för beräkningen av anskaffningsvärdet, eftersom Bure under 2009 har löst in aktier i proportionen 2:5.

Med vänliga hälsningar

Sture

Svar: Hej Sture,

Tack för din fråga.

Anskaffningskostnaden ska fördelas.

74% av anskaffningskostnaden för Bureaktierna ska "ligga kvar" på Bureaktierna.

Det vill säga 22,20 kr om anskaffningskostnaden var 30 kr.

Med vänlig hälsning

Alem Resulovic

Skatteinformatör

Skatteverket Västerås

Fråga: Hej,

Vore tacksam med lite hjälp med vilket ingångsvärde som skall användas vid försäljning av TOs i Bilia och Metro.

Båda bolagen gav ut förlagslån med vidhängande teckningsoptioner förra året.

I Bilia var det Bilia 2RTL och Bilia TO1A

I Metro var det Metro 1RTL och Metro TO1

Vid försäljning av Bilia TO1A och Metro TO1 undrar jag hur ingångsvärdet skall beräknas. Skall man sätta det till 20% av försäljningspriset, eller ???

Hälsningar

Jack

Svar: Hej Jack,

Tack för din fråga.

Bilia:

Förlagsbevisen och teckningsoptionerna i Bilia är marknadsnoterade. Handeln med förlagsbevisen påbörjades den 14 januari 2009 Medianvärdet för de fem första handelsdagarna, beräknat i första hand efter lägsta betalkurs, i andra hand efter sista köpkurs var för ett förlagsbevis 18 kr.

Av anskaffningsutgiften, 20 kr, för en unit i Bilia bör därför 18 kr hänföras till förlagsbeviset och återstående 2 kr till teckningsoptionen.

Har teckning av en unit skett med stöd av köpta teckningsrätter ska utgiften för teckningsrätterna helt hänföras till anskaffningsutgiften för teckningsoptionen och inte till någon del till anskaffningsutgiften för förlagsbeviset.

Metro:

Förlagsbevisen liksom teckningsoptionerna i Metro är marknadsnoterade genom SDB sedan den 17 juni 2009. Några avslut för förlagsbevisen förekom dock inte förrän den 25 juni 2009. Handeln denna dag, liksom de närmast efterföljande dagarna, var dock av mycket liten omfattning. Med hänsyn till de avslut som förekom den 25 juni 2009 och dagarna närmast därefter bör ett försiktigt beräknat värde för ett SDB för ett förlagsbevis om nominellt 0,50 kr kunna bestämmas till 0,24 kr.

Av anskaffningsutgiften, 0,40 kr, för en unit i Metro bör därför 0,24 kr hänföras till förlagsbeviset och återstående 0,16 kr till teckningsoptionen.

Har teckning av en unit skett med stöd av köpta teckningsrätter ska utgiften för teckningsrätterna helt hänföras till anskaffningsutgiften för teckningsoptionen och inte till någon del till anskaffningsutgiften för förlagsbeviset.

Med vänlig hälsning

Alem Resulovic

Skatteinformatör

Skatteverket Västerås

Fråga: Hejsan!

Jag undrar om jag kan göra avdrag för mat och lägenhet för januari-30 april 2009 eftersom jag arbetade och bodde på annan ort (Åre)och arbetade den tiden, eftersom jag ar registrerad i västerås och flyttade dit för att arbeta.

Sedan undrar jag också om jag kan göra några avdrag för mitt arbete och resor och boende i norge(Oslo) från 1 september-21 december 2009.

skulle vara väldigt tacksam för svar på frågorna

MVH Joacim

Svar: Hej ,

Tack för din fråga, här kommer svaret.

För att få göra avdrag om du arbetar på någon annan ort än bostadsorten måste du ha övernattat på arbetsorten. Avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten ska vara längre än 50 kilometer närmaste färdvägen. Du kan då få avdrag om

•arbetet avser endast en kortare tid eller

•arbetet visserligen inte är kortvarigt men ändå tidsbegränsat eller sådant att en fast anknytning till den tidigare bostadsorten krävs eller

•arbetet ska bedrivas på flera olika platser eller

•det finns någon annan anledning att inte kräva flyttning.

Du får inte avdrag för merutgifter bara av det skälet att du bor på annan ort än den där du arbetar. Förutsättningarna för avdrag som beskrivs ovan måste också vara uppfyllda. Med kortare tid menas cirka två år. Du ska också kunna visa att arbetet på den nya orten är av tillfällig natur, dvs. att det redan från början är klart att tidsperioden är begränsad. Tidsbegränsad till sin natur är exempelvis arbeten inom byggbranschen. Anknytning till bostadsorten avser främst riksdagsledamöterna.

Vid tillfälligt arbete kan du få avdrag för kostnader för måltider och småutgifter på arbetsorten med antingen den verkliga merkostnaden eller enligt en schablon.

Du får bara göra avdrag för den första månaden av vistelsen på arbetsorten. (Tidsbegränsningen gäller inte kostnaderna för ditt boende).

Schablonavdraget är 105 kronor per hel dag under den första månaden.

Du kan också yrka avdrag för vad du själv har betalat för den tillfälliga bostaden på arbetsorten. Om du inte kan visa din kostnad för logi, men gör sannolikt att du haft en sådan kostnad, får du avdrag med 105 kronor per natt.

Vad det gäller din fråga om avdrag vid tillfälligt arbete i utlandet (Norge ) så gäller följande :

Vid tillfälligt arbete i utlandet kan du få avdrag för kostnader för måltider och småutgifter på arbetsorten med antingen den verkliga merkostnaden eller enligt en schablon. Skatteverket utfärdar allmänna råd om normalbelopp för olika länder (se nedan). Du får bara göra avdrag för den första månaden av vistelsen på arbetsorten. (Tidsbegränsningen gäller inte kostnaderna för ditt boende).

Schablonavdraget är 50 procent av normalbeloppet för aktuellt land per hel dag under den första månaden.

Du får också avdrag för vad du själv har betalat för den tillfälliga bostaden på arbetsorten. Om du inte kan visa din kostnad för logi, men gör sannolikt att du haft en sådan kostnad, får du avdrag med 50 procent av normalbeloppet för det aktuella landet per natt. En förutsättning för att du ska få schablonavdraget är att du övernattat utanför hemmet.

För att över huvud taget få avdrag för dessa kostnader måste inkomsten beskattas i Sverige.

Normalbelopp hittar du för respektive land på www.skatteverekt.se under länken A-Ö, Normalbelopp.

Med vänlig hälsning

Alem Resulovic

Skatteinformatör

Skatteverket Västerås

Fråga: Hej!

Min fru och jag köpte ett radhus under 2009. Fastighetsavgiften ska ju den

som ägde fastigheten 1/1-2009 betala och det reglerades i köpekontraktet.

Men fastigheten ingår i en samfällighet som har lån som fördelas på

delägarna (fastigheterna).

--> Hur tar jag upp dessa lån och räntor i min deklaration?

Eftersom min fru och jag äger fastigheten 50% var:

--> Ska min fru ta upp halva räntan i sin deklaration och jag halva i min

eller kan man fördela på annat sätt?

Hälsningar

Johnny E

Svar: Hej Johnny,

Tack för din fråga.

Ni får göra avdrag för de räntor som ni betalat under inkomståret det vill säga år 2009. Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på den ränta som du betalat under året. Det är bara för räntor på lån som du själv varit personligen betalningsansvarig för som du kan göra avdrag för.

Om ni begär avdrag för ränta som ni inte har fått kontrolluppgift på, ska ni lämna uppgift om långivarens namn i inkomstdeklarationen (t.ex. under Övriga upplysningar). Om långivaren är en privatperson, ska du också lämna uppgift om dennes personnummer eller adress.

Det innbär att ni måste titta i specifikationen till er inkomstdeklaration och se om den ränteutgift som ni har betalat finns förtryckt i deklarationen eller inte. Finns den inte med så får ni lägga till den i ruta 53 i inkomstdeklarationen. Det är också viktigta att ni på överiga upplysningar som ni finner på baksidan av inkomstdeklarationen skriver vad räntan avser samt till vem den är betald.

Vad det gäller fördelning av ränteutgifter så gäller följande:

Som jag nämner ovan så kan ni fördela ränteutgifter på det lån som ni har ett gemensamt betalningsansvar för. Fördelningen får ni reglera själva om det är så att ni vill ha en annan fördelning än den som banken /kreditinstitut har gjort vid inskickandet av kontrollupgifterna till Skatteverket.

Justeringer gör ni genom att ni rättar till beloppen på eran deklaration i ruta 53 och samtidigt skriver på övriga upplysningar, på bådas deklaration, hur fördelningen har skett .

Med vänlig hälsning

Alem Resulovic

Skatteinformatör

Skatteverket Västerås

Fråga: Hej experter!

Jag har jobbat halva året och studerat på vuxenutbildning andra halvan.

Har endast tagit bidragsdelen från csn.

Men eftersom jag har en inkomst ifrån mitt arbete.

Fråga: Kan jag då dra av för resor till och från studierna också?

Mycket tacksam för svar

hittar inget på skatteverkets sida.

Mvh Lena

Svar: Hej Lena,

Tack för din fråga.

Avdrag för resor till och från arbetet medges för skälig kostnad för resor just till och från arbetsplatsen.

Din fundering är om du kan få avdrag för resor till och från studierna?

Resor till och från studerna i detta fall räknas inte som arbetsresor det vill säga som resor till och från arbetsplatsen.

I och med detta så kan man ej få avdrag för dessa resor.

Med vänlig hälsning

Alem Resulovic

Skatteinforamtör

Skatteverket Västerås