Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Svenskt Näringsliv: Kvaliteten och vinsten – fakta och samband

Vasiliki Tsouplaki (V) kräver svar baserade på fakta. Med hänsyn till det begränsade utrymmet redovisar jag några av de viktigaste grunderna för mitt ställningstagande för valfrihet, konkurrens och vinst:

1. Tsouplaki påstår att ”Samtliga rapporter visar att det är färre lärare, färre behöriga lärare och högre segregation till följd av privata skolors etablering”.

Det är uppenbart att hon inte har läst samtliga rapporter i ämnet, och framför allt inte har tagit till sig slutsatserna i aktuell skolforskning, som visar att sambandet mellan lärartäthet och en skolas resultat har väldigt liten betydelse. Jag hänvisar bland annat Skolverkets rapport Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? från 2009.

2. Betygssättningen på fristående skolor och kommunala skolor är likvärdig, enligt den rapport från Konkurrensverket som Tsouplaki själv hänvisar till. Så vitt det går att bedöma har en elev samma chans att nå ett visst betyg, oavsett om det är en kommunal eller fristående skola han eller hon går i. Samtidigt är kostnaden per betygspoäng klart lägre i friskolorna än i de kommunala skolorna (enligt tidningen Dagens Samhälles granskning den 13 januari i år).

3. Friskolorna gör i genomsnitt mellan 4 och 6 procents vinst (Dagens Samhälle den 17 mars 2011). De allra flesta av dessa vinstkronor går tillbaka till verksamheten i form av nya inköp, vidareutbildning av personal och andra investeringar. En viss marginal är också nödvändig för att garantera långsiktighet och kontinuitet.

4. Den främsta slutsatsen i SNS-rapporten är inte att ”det varken är högre kvalitet eller högre effektivitet i privata företag”, som Tsouplaki skriver. Jag citerar sammanfattningen på sidan 262: ”Den främsta slutsatsen är att kunskapsläget inom många områden är anmärkningsvärt begränsat. Därför kan antologin inte mynna ut i några generella slutsatser om vare sig vinster eller förluster”.

5. Det fria skolvalet misstänks ofta för att ha ökat segregationen. Jonas Vlachos skriver i SNS rapporten: ”Som tidigare visats i detta kapitel har de sociala skillnaderna mellan fristående och kommunala skolor minskat över tid, framför allt på gymnasiet. Detta, i kombination med skillnaderna i incitament mellan skolor med olika huvudmän, gör att friskolornas expansion sannolikt är mindre segregerande i dag än när de icke vinstdrivande friskolorna var i majoritet.”

6. Slutligen, om kvalitet och konkurrens: Enligt en nyligen publicerad undersökning från Lärarnas riksförbund/Novus opinion (augusti 2011) är elever och deras föräldrar klart nöjdare med både skolan och läraren i friskolor än i kommunala skolor. En annan undersökning (Demoskop juni-juli 2011) visar att 76 procent av svenskarna anser att valfriheten i sig är mycket viktig.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel