Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sverige ska ha fortsatt inflytande över den egna rovdjursförvaltningen

Den heta debatten till trots så är den svenska rovdjurspolitiken på rätt väg, med minskad tjuvjakt, ett ökat lokalt inflytande och en stabil tillväxt för stammarna. Det är en framgång för Alliansen, som sedan 2006 tagit flera initiativ för att driva på utvecklingen. Vi har utgått från att rovdjurspolitiken ska föras med hänsyn och respekt för de människor som i delar av Sverige lever med rovdjur i sin närhet.

Då licensjakten på varg 2010 ledde till att Sverige anmäldes till EU-kommissionen har vi bland annat avbrutit denna, eftersom vi vill behålla vårt nationella inflytande över Sveriges rovdjursförvaltning. Vi anser att Sverige har de bästa möjligheterna och den kunskap som krävs för att få en hållbar rovdjursförvaltning.

En fortsatt licensjakt hade ökat risken för att beslutanderätten skulle hamna på EU-nivå. Dialogen med EU-kommissionen fortsätter och vi är övertygade om att vi kommer att kunna skingra allt tvivel om den svenska vargförvaltningen inte skulle vara förenlig med EU-rätten.

Genom de nya förändringarna i jakt-förordningen får Naturvårdsverket på eget initiativ, utan ansökan, besluta om skyddsjakt på rovdjur. Förändringarna innebär även ett förtydligande om att skyddsjakt får ske i förebyggande syfte när sannolikheten är stor att en allvarlig skada kan uppstå. I januari delegerade Naturvårdsverket beslut om skyddsjakt på 32 vargar till berörda läns-styrelser. Beslutet om dessa 32 djur är dock inte en specifik kvot, utan länsstyrelserna ska pröva från fall till fall om det finns lagenliga förutsättningar för skyddsjakt.

Nästa utmaning är att nå framgång med de åtgärder som görs för att stärka vargens genetiska status och därigenom säkerställa en gynnsam bevarandestatus.

Det handlar framför allt om tre möjligheter: 1) underlätta för invandrade vargar att nå Mellansverige, 2) utsättning av djurparks-valpar och 3) utplacering av vuxna vargar.

Utplaceringen av vargvalpar mellan olika djurparker har fungerat väl och de nya valparna har i de flesta fall accepterats i sina nya familjegrupper. Utsättningar av valpar i det vilda planeras bli genomförda under våren.

Däremot har arbetet med flytt av vuxna vargar kantats av vissa problem. Bland annat har vissa vargar rört sig tillbaka mot det område de ursprungligen kom från.

Därtill har arbetet med att hitta utsläpps-områden för vuxna vargar blivit resurs-krävande, liksom att flyttprocesserna tagit mycket tid och kraft i anspråk för myndigheter och lokala aktörer.

Förutom arbetet med genetiken kommer flera andra viktiga steg att tas i rovdjurs-politiken under 2012. Rovdjursutredningens slutbetänkande överlämnas inom kort och den nya förvaltningsplanen för varg och senare för björn, järv och lo, kommer att fastställas under året.

Vi tänker fortsätta driva på Alliansens politik för en förbättrad balans mellan människa och rovdjur, i enlighet med EU:s regler och med en tydlig regional förankring av besluten.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel