Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

TCO: Sänk skatten på arbete

Annons

TCO vill ha en bred reform av skatterna

I dagarna samlas Miljöpartiet till kongress i Västerås. Ett ambitiöst valmanifest för den kommande mandatperioden ska diskuteras och antas, men TCO saknar en diskussion och förslag kring att det måste löna sig att utbilda sig, vidareutbilda sig och att det behöver avspeglas i skattepolitiken.

I dag förändras arbetsmarknaden i högt tempo, företagens konkurrenskraft är i hög grad beroende av tillgång till rätt kompetens, individens omställning är central för tryggheten i arbetslivet.

TCO ser, precis som Miljöpartiet, ett stort behov hos arbetskraften att kontinuerligt kunna ta del av nya kunskaper under hela arbetslivet och att själva utvecklas i takt med behoven på arbetsmarknaden. I en nyligen genomförd undersökning som TCO låtit SCB genomföra bland yrkesaktiva tjänstemän i åldern 30-55 år angav sex av tio att de, om de skulle vidareutbilda sig, ville studera på deltid samtidigt som de arbetade på deltid eller på annat sätt kombinera arbete och studier. En tredjedel ville studera på heltid.

Vi välkomnar Miljöpartiets engagemang för det livslånga lärandet, kompetensutveckling, vuxenutbildning och högre utbildning ett men efterlyser konkreta förslag på hur vi ska få till en förändring.

Det räcker att se på skattepolitiken för att konstatera att det idag inte finns bra förutsättningar för kompetensutveckling för den yrkesverksamme. För TCO är det viktigt att kompetensutveckling och vidareutbildning lönar sig bättre än idag, liksom att den som tar på sig mer ansvar, exempelvis som enhetschef, får behålla mer av den löneökning som det ökade ansvaret medför.

För TCO är det viktigt att kompetensutveckling och vidareutbildning lönar sig bättre än idag,

Detta gäller även för yrkesgrupper som det idag råder stor brist på såsom specialistsjuksköterskor, ingenjörer och IT-specialister.

TCO välkomnar Miljöpartiets konkreta förslag om en bred och blocköverskridande skattereform men efterlyser analys och diskussion om problemen med den höga skatten på arbete, särskilt de höga marginalskatter som idag gäller för breda tjänstemannagrupper. Nästan hälften av de heltidsarbetande tjänstemännen får behålla mindre än hälften av en inkomstökning.

Nästan hälften av de heltidsarbetande tjänstemännen får behålla mindre än hälften av en inkomstökning

Vi har angivit några utgångspunkter för en skattereform:

• Sänkt statlig inkomstskatt genom höjd brytpunkt och sänkt skattesats så att ”hälften kvar” uppnås, för att det ska löna sig bättre att utbilda sig och ta ansvar.

• Ett bättre fungerande skatteutjämningssystem, och ökat statligt finansieringsansvar för välfärdstjänsterna som gör att kommunalskatten inte behöver höjas.

• Tydligare koppling mellan arbetsgivaravgifter och ersättningar i socialförsäkringarna genom höjda tak.

• Höjda skatter på konsumtion och miljöskadlig verksamhet. Momssatserna bör bli mer enhetliga.

• Skattevillkor som bättre gynnar växande och kunskapsintensiva företag.

• En rimligare beskattning av bostadssektorn som främjar rörlighet och effektivt utnyttjande av befintligt bostadsbestånd. Ränteavdragen bör successivt trappas ned och fastighetsavgiften bli mer proportionell mot boendets värde.

Jag vill uppmana Miljöpartiet att bättre uppmärksamma problemen med de höga skatter som påverkar och berör så många tjänstemän, särskilt då behoven av kompetensutveckling, vidareutbildning och ökat ansvar är så stora och en förutsättning för välfärdens långsiktiga finansiering såväl som genomförande.

Eva Nordmark

ordförande i TCO

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel