Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Tobias Lindfors: Förenkla för unga att få jobb

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög i Sverige och i februari i år stod 161 000 unga mellan 15-24 år utanför arbetsmarknaden enligt SCB.

Detta märker vi på Student Consulting genom ett rekordstort antal jobbansökningar i mars, och i Västmanlands län var antalet 486. Olika åtgärdsförslag diskuteras frekvent, men få verkar ha frågat de unga om vad de anser vara bästa sätten att komma åt problemet med arbetslösheten.

Därför gjorde vi en egen undersökning, där personer som sökt arbete via oss deltog. Resultaten visar tydligt att det är förebyggande åtgärder, redan under studietiden, som unga anser vara viktigast.

Vi ställde frågan: Vilken av följande åtgärder är bäst för att minska ungdomsarbetslösheten?. Deltagarna fick rangordna sex svarsalternativ. En majoritet, 28,8 procent, av de 1 468 personer som deltog ansåg att arbetslivserfarenheter under studietiden var det absolut bästa sättet att få jobb på. När unga kan ta flexibla anställningar under studietiden kortar det insteget på arbetsmarknaden. Extrajobb medför viktiga kontakter, referenser och erfarenheter som är till stor hjälp när det är dags att efter examen ge sig ut i den hårda konkurrensen om jobb.

Dessutom kan en timanställning under studietiden också leda till fast anställning efter examen, eftersom en relation med arbets-givaren då redan är etablerad. I Västerås har vi på Student Consulting framgångsrikt arbetat med att tidigt få ut unga människor i arbete redan under studietiden och i mars ökade vi sysselsättningen bland våra uthyrda studenter och unga med 227 procent.

Det alternativ som rankats på andra plats i vår undersökning var en sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga personer. Med 13 års erfarenhet av bemanningsbranschen, har vi tydligt sett att den senaste satsningen på sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 26 år ökat incitamenten att anställa unga människor och vi har därmed märkt en ökad efterfrågan på ung personal.

På tredje plats kom alternativet att ge arbetsgivare bidrag för att anställa unga människor, vilket till stor del påminner om alternativet med sänkta arbetsgivaravgifter.

Ett vida omdiskuterat förslag, som framför allt drivs av de politiska ungdomsförbunden, partierna och arbetsgivarrörelsen, är avskaffandet av turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (las). Detta alternativ fann vi dock först på fjärde plats i vår undersökning. Resultatet kan ses som ett bevis på att studenterna föredrar åtgärder som handlar om att göra det enklare att ta sig in på arbetsmarknaden i ett tidigt skede framför ändringar i las.

De två alternativ som unga tror minst på är tillsättandet av jobbcoacher och att ersätta arbetsförmedlingen med privata alternativ. En trolig förklaring till detta är att dessa åtgärder blir aktuella när en person redan blivit arbetslös. Jobbcoachning är dock fortfarande ett relativt nytt begrepp och vi har sett att det är populärt bland unga att få en jobbcoach.

Det har varit tydligt i vår undersökning att unga föredrar förebyggande åtgärder som motverkar att man hamnar i ett läge där man blir arbetslös. Därför skulle jobbcoachning kunna erbjudas i ett mycket tidigare skede, redan under studietiden för att skapa bättre förutsättningar för jobb direkt efter examen.

Av vår undersökning kan vi utläsa att det är avgörande att hitta enkla former som skapar incitament för arbetsgivare och sänker tröskeln för studenter och unga att ta sig in på arbetsmarknaden för att minimera risken för arbetslöshet efter examen. Detta är något som beslutsfattare borde ta i beaktande.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel