Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Torsten Källberg (FP): Vårdpengar skall användas effektivt

Dr Stachurski på Akveduktens Familjeläkarmottagning för fram många tankeväckande synpunkter i sitt inlägg – men blandar dem tyvärr med grundlösa klyschor.

En är exempelvis att han ser en övergripande ambition att spara pengar som orsaken bakom de nyordningar som landstinget nu inför bland annat vad gäller röntgen och läkemedel. Vi talar om skattepengar och där är det en övergripande uppgift för oss politiker att se till att de används på bästa möjliga sätt – och inte till onödiga saker.

Vi tror att de som är verksamma i första ledet – har den direkta patientkontakten – har bäst kunskap och möjlighet att använda pengarna på effektivast möjliga sätt till gagn för patienterna. Vi vill helt enkelt ge familjeläkarna större frihet att leva upp till öppenvårdens mål – att färdigbehandla sina listade patienter så att dessa inte onödigtvis belastar sjukhusens specialistmottagningar.

Det som inte riktigt klart framgår i doktor Stachurskis inlägg är att landstinget för över lika mycket pengar till vårdcentralerna som röntgen och läkemedel hittills kostat. Det är alltså ingen ny ofinansierad pålaga som läggs på vårdcentralerna.

Huruvida västmanländska familjeläkare är för ”pigga” på att remittera till röntgen undandrar sig min bedömning. Men klart är västmanlänningarna har utsatts för mer röntgenstrålning än svenskarna i gemen. Rätt eller fel? Det kan diskuteras.

Jag brukar stå för vad jag sagt. Men jag anser det otillständigt att som dr Stachurski gör lägga felaktiga citat i min mun om vallning av läkare.

Avslutningsvis vill jag gärna säga att doktor Stachurski och jag är helt överens om otillräckligheten, och om man så vill orättvisan, i nuvarande ersättningssystem. En vårdpeng beräknad enbart på de listade patienternas ålder ger ingen riktig bild av en vårdcentrals arbetsbelastning. Därför inför vi nu andra index för att bättre kunna beräkna patienternas vårdtyngd. Det index, Care Need Index, som bygger på uppgifter från befolkningsregistret är lätt att tillämpa och införs nu – om än i blygsam skala. Det andra, Adjusted Clinical Groups, bygger på bedömning av diagnoser i patienternas journaler. Där är tyvärr samstämmigheten mellan de olika vårdcentralernas journalföring ännu inte så fullständig att en rättvis fördelning av vårdpengarna kan ske med journalerna som grund.

När dessa index kan användas fullt ut kommer landstingets ersättning till vårdcentralerna på ett helt annat sätt än nu att stå i direkt relation till arbetsbelastning och vårdtyngd. Och därmed torde Akveduktens höga röntgenkostnader för de många patienterna med kroniska smärtsyndrom också kunna finna en lösning.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel