Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Trolsk skog ska bevaras

Tååsen är ett av länets nyaste naturreservat. Det anses som skyddsvärt med sin gamla barrskog med inslag av lövträd. Om här bedrevs skogsbruk skulle många mossor och lavar dö ut.

I höstas tog länsstyrelsen beslut om att bilda Tååsens naturreservat. Det omfattar 39 hektar skog, det vill säga 78 fotbollsplaner.

Under de senaste 100 åren har det knappt bedrivits något skogsbruk alls. Även om något enstaka träd har tagits ner för att användas som virke.

Framöver ska länsstyrelsen göra i ordning en parkeringsplats för besökare mellan Tågård och Pastagård i närheten av Romfartuna. Därifrån får man sedan gå ett par kilometer på en skogsväg för att nå själva naturreservatet.

Längs vägen går man förbi tre platser där det tidigare låg torp. Människor bodde där fram till andra världskriget. Men det var trångt och kallt att bo i torpen och därför flyttade man därifrån.

Själva torpen höggs sedan upp till ved och användes i bland annat Västerås för att elda med.

När man väl kommer fram till naturreservatet möts man av en tät och trolsk skog med barrträd som gran och tall, men även lövträd som asp och björk.

Marken är väldigt fuktig och det gör att mossan breder ut sig på de stora stenblocken i skogen. Just stenblocken har gjort det svårt att bedriva något skogsbruk och det har gjort att skogen bevarats.

– Vi tycker det är viktigt att bevara den värdefulla skogsmiljön för framtiden. Det finns många spännande arter av mossor och lavar, som trivs i den fuktiga skogen, säger naturvårdsförvaltare Alf Ericson vid länsstyrelsen.

–Om man högg ner den skulle vattnet avdunsta och arterna försvinna.

Länsstyrelsen tror inte att naturreservatet kommer att bli så välbesökt, eftersom det är en bit att gå dit. De stora stenblocken gör det också svårt att gå i skogen. Några stigar för att underlätta för besökare ska heller inte göras i ordning.

– Jag tror att det mest är folk som har ett specialintresse för lavar och mossar som kommer hit. Men det finns även ett rikt djurliv med rådjur, älg, vildsvin och kronhjort i reservatet. Vi har också sett spillkråka och andra arter av hackspettar som bor i och äter insekter på gamla aspar.

Växter som gynnas av skogen är bland annat stor aspticka, asphättemossa, skinnlav och stuplav.

– Eftersom det är ett naturreservat måste växterna få stå i fred. Besökare får plocka bär och svamp, men inte tälta. Det är dock lätt att gå vilse eftersom man lätt tappar orienteringen bland alla stenblock. Om någon ska gå i skogen är det bra att ha med sig en kompass eller en gps, säger Alf Ericson.

– Vi ska bedriva skötsel i naturreservatet och vi kan då ta bort barken runt enstaka granars stammar för att dessa ska dö. Det skapar luckor och gynnar uppväxten av nya aspar.

Skogen i naturreservatet har värderats av Naturvårdsverket. Efter det har markägaren fått ett skogsområde i närheten som är värt lika mycket.