Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ulla Hamilton: Värna företagarna och det fria skolvalet

Nätverket för likvärdig skola målar upp en negativ bild av det fria skolvalet 9 november. Framför allt riktar de udden mot ”koncernerna” och ”vinstsyftande”. Jag får känslan av att de är emot företagandet och eventuell lönsamhet snarare än att de är för en likvärdig skola.

De menar att svaga resultat beror på elevunderlaget och att det är föräldrars rätt att välja som hindrar skolor från att ta eleverna ens till godkänd nivå. Påståendet att elevsammansättningen, det som debattörerna kallar skolsegregation, är förklaring till dåliga skolresultat har nyligen motbevisats av forskare.

Det är slående att debattörerna inte med ett ord tar upp lärarnas betydelse och ej heller vikten av kvaliteten på undervisningen. Faktorer som forskningen visar har mycket stor betydelse för skolresultatet. Tvärtom ägnar de sig åt att skuldbelägga eleverna.

Det är hög tid att denna inställning får ett slut i skoldebatten. Hur mycket forskningsbelägg ska behövas för att åstadkomma detta? Och hur tror de att det låter i öronen på en elev som får höra från vuxna människor att de svaga resultaten beror på elevens bakgrund?

Att välja skola är en möjlighet och jag vill peka på några aspekter av skolvalet som nätverket inte berättar.

Till skillnad mot övriga världen har Sverige ersatt traditionella dyra privatskolor för en liten klick rika med en möjlighet för alla att välja alla skolor. Det är ett valfrihetssystem vi ska värna. När inte plånbokens tjocklek spelar roll blir möjligheten att välja skola mer likvärdig.

Samtidigt som allt fler väljer en annan skola än den skola de tilldelas av kommunen och friskolorna blir fler förbättras nu svenska elevers resultat i internationella kunskapsmätningar. Det är alltså tvärtom mot vad nätverket skriver.

Samtidigt som allt fler väljer en annan skola än den skola de tilldelas av kommunen och friskolorna blir fler förbättras nu svenska elevers resultat i internationella kunskapsmätningar.

Genom att välja skola kan barn gå i skolan i ett annat område än där de bor. Det är alltså en möjlighet till integration. Eftersom boendesegregationen är den absolut största orsaken till skolsegregationen löses inte segregationen genom att ta bort valfriheten i skolan.

Och att sätta etiketter på barn med vad de har för bakgrund och blanda dem ”rätt”, så som nätverket föreslår, är inte en modell som passar vår tid. Att bussa elever på det sättet har inte stöd bland allmänheten.

Det är företagandet i skolan och företags vilja att växa som gjort det möjligt för fler att välja skola. Det är fakta. Ändå är det företagandet i skolan som författarna framförallt kritiserar. Utan företagandet i skolan skulle fortfarande bara ett fåtal kunna gå i den skola de vill.

Det är företagandet i skolan och företags vilja att växa som gjort det möjligt för fler att välja skola. Det är fakta.

För att skolvalet ska få de allra bästa effekterna behöver fler få möjlighet att göra aktiva och informerade skolval. Men tyvärr känner inte alla till valfriheten. Valfriheten i skolan har funnits i över 25 år, men från politiker, kommuner och myndigheter har man inte tagit det på allvar och inte upplyst medborgarna om deras rätt. Häromåret kom lagstiftning som tvingar kommunerna att informera om skolvalet och vilka alternativ som finns. Den möjligheten har de alltid haft, men nu måste de tvingas.

Allt fler kommuner inför nu också ett obligatoriskt skolval även till kommunala skolor. Det gäller såväl socialdemokratiskt som borgerligt styrda kommuner. Med en mer komplett bild av vilka skolor som väljs och inte blir det en möjlighet för skolutveckling. Vad gör en viss skola som är så bra? Varför väljs inte en annan skola? Och är det rätt att placera elever i skolor som ingen aktivt väljer?

Allt fler kommuner inför nu också ett obligatoriskt skolval även till kommunala skolor.

Det politiker borde göra är inte att inskränka valfriheten, utan se vad som kan läras av bra populära skolor, sprida goda exempel, uppmuntra bra skolor att expandera och informera sina kommuninvånare om deras rätt att välja.

Det politiker borde göra är inte att inskränka valfriheten, utan se vad som kan läras av bra populära skolor, sprida goda exempel, uppmuntra bra skolor att expandera och informera sina kommuninvånare om deras rätt att välja.

Friskolornas riksförbund vill utveckla valfriheten. Alla ska veta att de kan välja, kommunal eller fristående skola.

Ulla Hamilton

vd Friskolornas riksförbund

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel