Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ulla Persson (S): Västerås flygplats behöver kommersiell trafik

Callcenter ger intäkter och är inget nytt

Annons

Nya Västerås Flygplats AB har fram tiil och med 7 april haft fyra stycken styrelsemöten. Jesper Brandberg (L) har närvarat på tre av dessa möten varav det på två av styrelsemötena diskuterats och fattats beslut om avtalet med Ryan Air. Det var den 3 mars och den 23 mars där Jesper inte var närvarande under hela mötet.

Jesper låter meddela att jag farit med osanning runt antalet möten han deltagit i. Så är inte fallet. Dialogen som Jesper för i VLT rör antalet möten där Ryan Air har diskuterats , jag förtydligar att det rör sig om två möten. Det stämmer att vi inför att ledningen skulle träffa Ryan Air genomförde ett telefonmöte 6 mars (inte 3 mars).

Till detta informationsmöte utgick kallelse via email samma dag, syftet med mötet var att styrelsen i NVFA gemensamt skulle informeras om ledningens dialog med operatören samt diskutera ledningens förhandlingsmandat. Det diskuterades även på mötet kring formen för mötet och alla var överens om att det var ett informationsmöte (styrelsemöten kräver en längre kallelsetid.)

Det fjärde styrelsemötet hölls den 7 april. Här närvarade inte Jesper Brandberg. Vid detta möte hade redan beslut fattats om förlängning av befintligt Ryan Air-avtal.

Jag finner det mycket märkligt att Jesper återigen ifrågasätter bolagets verksamhetsområden. Callcenter har oavsett vad Jesper vill antyda funnits de senaste åren, och inom ramen för detta område ryms såväl försäljning över telefon, information till passagerare som kontaktar flygplatsen i olika frågor rörande deras resor samt bussbiljettförsäljning till VL och flygbussarna.

I nuläget är flygplatsens callcenter ett av de verksamhetsområden som genererar den bästa procentuella intäkten i förhållande till dess kostnad. Att ifrågasätta vem kunden är eller vilken relation vår vd har haft i sina tidigare åtaganden med våra kunder är ointressant.Rekryteringen av nuvarande vd bygger till stora delar på den erfarenhet hon har från sin tidigare roll som vd och accountable manager i ett flygbolag. Att inte kunna ha möjlighet att arbeta med tidigare uppbyggda relationer resulterar i så fall i att inga affärer kan genomföras i verksamheten.

När det gäller den kommersiella trafiken och intäkterna runt denna, vill jag förtydliga att utöver det skriftliga material som presenterades på styrelsemötet den 23 mars informerades styrelsen om tre olika scenarion, en flygplats med kommersiell trafik, en flygplats utan kommersiell trafik och en flygplats utan driftcertifikat. Liberalerna har tydligt önskat att få en fördelning av flygplatsens olika verksamhetsgrenar och detta har presenterats av ledningen.

I de olika scenarion som beskrivits framgår det tydligt att en flygplats utan kommersiell trafik men med bibehållet certifikat de närmaste åren kommer att bli dyrare än ägarens uppsatta ekonomiska mål om -20 miljoner kronor år 2019. Jesper Brandberg gör en väldigt förenklad analys av det skriftliga underlag som presenterats då han jämför ett nulägesscenario med ett framtida scenario.

Skulle man i dagsläget ta bort all kommersiell trafik skulle man omedelbart öka underskottet rejält i bolaget och det skulle ta flera år att komma ikapp dagens prognostiserade underskott. I det fallet att man avvecklar den kommersiella trafiken med omedelbar verkan har bolaget fortsatt fasta kostnader en lång tid framöver i form av personal samt långt redan ingångna avtal.

Jesper Brandberg har dock rätt i att om man tar bort den kommersiella trafiken skulle man på sikt nå ett bättre resultat än dagens prognostiserade underskott. Dock skulle ett resultat om –20 miljoner kronor aldrig kunna uppnås. Notera att Jesper inte deltog i mötet den 7 april med denna detaljerade dragning som pågick över en timme.

Det finns bara två alternativ till en flygplats, kommersiell trafik med bibehållet certifikat eller inget certifikat och ingen kommersiell trafik. Att ta bort den kommersiella trafiken är detsamma som att ta bort affärsmöjligheten och att områdets flygskolor skall kunna bära kostnaden för en flygplats infrastruktur är en utopi . Västerås Flygplats behöver kommersiell trafik och staden behöver en flygplats som en del av vår infrastruktur

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons