Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

VA-branschen: Det är dags att höja VA-taxan

När ska regeringen agera för framtidens dricksvattenförsörjning?

Annons

Under onsdagen utfärdades en kokningsrekommendation till ett stort antal hushåll i bland annat Kvicksund, då bakterier påträffats i kranvattnet. Hur långvarig situationen blir eller varifrån bakterierna kommer är ännu inte klarlagt, men förekomsten av otjänligt dricksvatten belyser ett bland politiker sedan länge känt problem: förnyelsetakten av våra VA-nät är underdimensionerad.

I dag är den genomsnittliga utbytestakten av de svenska VA-ledningarna 260 år trots att deras tekniska livslängd uppskattas till ungefär 100 år. Underhållsbehovet skjuts på framtiden trots att vi redan i dag ser konsekvenserna av nätens ålder: en ökande mängd läckor, avbrott i vattenförsörjningen och – främst – bristande dricksvattenkvalitet.

När Dricksvattenutredningen presenterades i april 2016 konstaterade utredaren Gunnar Holmgren att svenskt dricksvatten riskerar att försämras inom en snar framtid om inte åtgärder vidtas.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommenterade: – Det är vårt viktigaste livsmedel. Utan vatten har vi inget liv, så de pengarna ska nog inte vara något problem att få fram (Ekot 26/4 2016)

När analysföretaget United Minds frågade svenska VA-chefer om de anser att det från politiskt håll finns en tydlig strategi för hur vi ska klara underhållet av VA-systemet, svarade nästan hälften nej. Utan ett fungerande VA-system – ingen fungerande dricksvattenförsörjning.

Vi på branschorganisationen VA-Fakta ser fyra punkter som regeringen måste prioritera:

• Förenkla kommunal samverkan. VA-utmaningen är störst för kommuner med gles bebyggelse. Samverkan mellan kommuner och VA-huvudmän kan ge skalfördelar och hjälpa kommuner att möta

• Se över finansieringen. De statliga anslagen till Sveriges kommuner måste öka för att prioritering av VA-näten ska göras och kommunala företrädare måste våga höja VA-taxan för att möjliggöra ökade investeringar.

• Utöka möjligheterna att fondera medel. Att underlätta beslut om att fondera medel – att skapa en buffert för att finansiera framtida underhåll – är centralt för kommuners chanser att säkra en långsiktig underhållsfilosofi.

• Gör det obligatoriskt att ta fram en förnyelse- och klimatanpassningsplan. Många kommuner saknar i dag en plan för föryngring och anpassning av VA-näten, vilket bäddar för uppskjutna underhållsbehov. Detta ökar dessvärre risken för kostsamma akutlagningar och översvämningar på sikt.

Snart ett och ett halvt år har gått sedan slutsatserna från den tre år långa utredningen presenterades. Samtidigt ökar läckor och dricksvattenavbrott i såväl omfattning som frekvens. När ansvariga politiker nu har ett gediget underlag att utgå ifrån, varför ser vi inget hända?

Tillfället att trygga Sveriges dricksvatten är nu.

Hampe Mobärg

VD Maskinentreprenörerna och samordnare VA-Fakta

Anders Mårtensson

VD VVS-Fabrikanternas råd och samordnare VA-Fakta

Mats Rosman

Svenska Rörgrossistföreningen VVS och samordnare VA-Fakta

Läs även: VA-taxan höjs nästa år

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel