Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vänsterpartister: Hur mycket får ett barn i Hallstahammar kosta?

Det finns barn i förskolan som är i stort behov av särskilt stöd och extra hjälp för att klara av sin vardag. Dessa barn har inte valt sitt öde, sina förutsättningar, sin diagnos eller de problemfyllda situationer som de dagligen går till mötes. Det är vår skyldighet att göra allt vi kan från kommunens sida för att tilldela och tillgodose det stöd som dessa barn har rätt till.

I dagsläget finns inte de ekonomiska förutsättningar som skulle behövas för att fullt ut tillgodose det resursbehov som finns inom kommunens förskoleverksamhet. Därför måste vi se över om vi kan omprioritera kommunens verksamhet och organisation samt eventuellt tilldela mer pengar för detta ändamål. Lyckas vi fånga upp och hjälpa dessa barn tidigt på förskolan har de goda möjligheter att klara sig bättre i livet, vilket kommunen tjänar på i långa loppet.

En översyn av resursfördelningssystem inom förskolan är planerad. Detta är mycket välkommet, eftersom systemet är gammalt och troligtvis bör förändras och förbättras. Resurser ska följa barnet där det befinner sig och detta utifrån barnets bästa.

Barn ska inte behöva ryckas upp från en trygg miljö och endast hänvisa till vissa avdelningar anpassade för barn med resursbehov. Vi måste tänka nytt och bli mer medvetna om vad som är bästa förutsättningar för varje enskilt barn samt individuellt anpassa och tillsätta rätt resurs utifrån var det enskilda barnet befinner.

Vi folkvalda politiker har här ett ansvar och det gäller verkligen att vi fattar rätt beslut i varje enskilt fall då vissa barns framtida förutsättningar ligger i de beslut som vi fattar. Rätt beslut kan leda till att ett barn lyckas få de möjligheter de behöver för att lyckas i sitt framtida liv, medan ett fel beslut kan få ödesdigra konsekvenser för ett barns uppväxt. Varje fall bör analyseras fullt ut och tas på största allvar. Detta är vår skyldighet.

Från Vänsterpartiets sida anser vi att vi bör se över kommunens resurstilldelande samt öka de ekonomiska resurser som behövs så att alla barn kan få det stöd de har rätt till. Låt oss nu skapa de förutsättningar som kommunens barn behöver och prestigelöst rannsaka vår verksamhet och organisation för att se om vi kan arbeta med dessa frågor på ett bättre och effektivare sätt.

I slutändan bör nog alla även ställa oss den svåra frågan: Hur mycket får ett barn i Hallstahammars kommun kosta?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel