Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Världens största ångare i fara att gå under i oceanen.

 
Nostalgi - Antikt
Visa alla artiklar

”Titanic” stöter på isberg och börjar sjunka.
Över 2,000 personer ombord, därav ett 80-tal svenskar.

Newyork den 14: Atlantlinjens ångare ”Virginia” meddelar genom trådlöst telegram ,att ”Titanic” sammanstött med ett isberg och begär hjälp. ”Virginia” har ändrat sin kurs för att komma ”Titanic” till hjälp.

Senare meddelas följande detaljer: En halv timme efter sammanstötningen med isberget började ”Titanic” sjunka. Livbåtarna gjorde omedelbart klara, och så fort ångaren började sjunka, fördes de kvinnliga passagerarna ned i dem. ”Titanic” trådlösa telegraf utsände oupphörligt nödsignaler och fick omedelbart svar från ”Olympic” och ”Virginia”, att de skulle skynda till hjälp.

”Titanic”, som var på sin första resa, avgick den 10 d:s från Southampton till Newyork. Den hade ombord 350 första klass, 300 andra klass och 740 tredjeklasspassagerare. Besättningen utgjorde 903 man.

”Titanic” trafikerar mellan Southampton och Newyork.

Såväl i fråga om storlek som utrustning representerar fartyget den högsta ståndpunkt, som hittills uppnåtts på detta område. Måtten å ”Titanic” äro följande: längd överallt 269,2 meter, bredd 28,6 meter, höjd från kölen till översta däcket 29,6 meter och djupgående omkring 12 meter. Ångan från 29 pannor driver tre jättepropellrar. Skrovet är försett med dubbel botten, som för och akter når upp till vattenlinjen, och är avdelat med 15 vattentäta skott, som nå från inre bottnen upp till bottnen upp till övre däcket. Faran för passagerarna torde därför icke vara överhängande.

Fartyget är inrättat för att i första hand befordra passagerare, dess lastkapacitet är inskränkt till att kunna medföra ett par tusen tons styckegods eller så omkring. Allt övrigt rum upptages av maskineriet samt uppehållsplatserna för besättning och passagerare samt kökslokaler m. m.

Men fartyget är också en flytande stad med rum för ett invånarantal av omkring 3,300 personer, därav besättning omkring 860, män och kvinnor, 1:sta klass passagerare 750, 2:a klass d:o 550 och 3:dje klass d:o 1,000.

Några passagerarenamn.

London den 15: Ombord på ”Titanic” befunno sig flera bemärkta personer, bl.a. författaren William T. Stead, direktörerna för Grand-Trun-banan överste J. A. Astor och för S:t Paul-banan Ismay samt bankirerna Guggenheim, Widener och Strauss.

Svenska passagerare.

Från Vita Stjärnlinjens kontor uppges, att ombord å ”Titanic” torde ha befunnit sig 70 à 80 svenskar, däribland även några stockholmare.

Bland de svenska tredjeklass-passagerarna märkas: E. H. Björklund, Grevgatan 62, och Edv. Larsson, Appelbergsgatan 37 B, Gerda Dahlberg, Tungelsta, Ida Andersson, Vadsbo, och Oskar Hedman, Ragunda.

Den trådlösa telegrafens triumf.

(Genom Sv. Telegrambyrån.)

Newyork den 15: Enligt telegram från Kap Raze har ångarna Baltic, Virginia och Olympic för full maskin skyndat till ”Titanic’” hjälp, tillkallade genom trådlös telegraf.

När olyckan inträffade befann sig Virginia 170 mil väster om Titanic och hoppades nå den kl. 10 på f. m. Baltic befann sig vid samma tid omkring 200 mil från Titanic. De sista signalerna från Titanic fick Virginia kl. 12,37 i natt.

Ångaren Carmania och Niagara, ha även stött på isberg. Carmania har med stark fast måst bana sig väg genom isen och Niagara fick flera plåtar intryckta och två hål i botten. Isbergen befunno sig på den västra routen.

Räddade!

Newyork den 15: Enligt hit anlänt trådlöst telegram ha alla Titanics passagerare räddats i båtar.

Götebord den 15: Till G. H. T. telegraferas från London:

De ångare som pr trådlös telegraf kallats till Titanics hjälp följa ångaren och ha upptagit samliga passagerare. Titanic fortsätter färden med sakta maskin ehuru fören är djupt nedsänkt. Man hoppas att fartyget skall kunna införas t¬¬ill Halyfax.

Newyork den 15: kl. 11,30 f. m.: Passagerarnas bortförande från Titanic är i full gång. Ett 20-tal båtlaster med folk har redan förts ombord på Carpathia. Enligt privatmeddelande har ångaren Virginia tagit Titanic på släp.

”Titanic” på väg till Halyfax.

Newyork den 15: Enligt ett telegram från Montral går Titanic långsamt för egen maskin i riktning mot Halifax. Enligt ett senare telegram följa två andra ångare jämsides med Titanic och ombord på dem befinna sig samtliga passagerare.