Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Världsscoutlägret ger hopp och verktyg för en bättre värld

I Stora sjöområdet i Afrika kämpar unga människor varje dag för sin egen och för sin grannes överlevnad. Där ser man bortom tidigare konflikter och olikheter och försöker att i praktiken lösa problem som ger dem, grannen, och oss alla en bättre morgondag. Dessa unga människor gör skillnad. I fredsprojektet Amahoro Amani kämpar 25 000 tjejer och killar i Rwanda, Burundi och i östra Demokratiska republiken Kongo för att förändra sitt lokalsamhälle. De har i skrivande stund bildat inte mindre än 650 fredsklubbar som dagligen löser konfliktrelaterade problem.

Man kan tycka att Sveriges problem ter sig väldigt annorlunda, men det finns många likheter. Det kan gälla integrationsfrågor eller om att man behöver se bortom tidigare konflikter. Det handlar om frågor som rör jämställdhet, alla människors lika värde och grundläggande krav på mänskliga rättigheter. Sverige är ett utvecklat land med stora möjligheter och det gör att vi måste ta ett särskilt ansvar och visa omtanke och engagemang.

Med början onsdag den 27 juli möts 38 000 ungdomar från 150 länder på World Scout Jamboree 2011 utanför Kristianstad, Scouternas officiella internationella läger som anordnas vart fjärde år. Det är en mötesplats där unga människor lär sig förstå världen genom att uppleva den, genom varandra, under tio sommardagar. Där kommer ungdomar från Sverige och andra delar av världen att möta och utbyta erfarenheter med deltagare från Amahoro Amani och Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Demokratiska republiken Kongo. Mötet syftar till att få unga människor införstådda och engagerade.

Världens länder enades år 2000 om åtta millenniemål för att halvera fattigdomen till år 2015. Ett av målen är att främja jämställdhet och öka kvinnors möjligheter. Ett annat millenniemål är att utveckla globalt partnerskap för utvecklingssamarbete. Nu återstår bara fyra år tills millenniemålen ska vara uppfyllda. I vissa delar av världen går arbetet riktigt bra, medan i andra delar står det still. Därför måste politiker, organisationer och enskilda agera mer kraftfullt. Millenniemålen och dess utmaningar kvarstår men anslagen till utvecklingsarbete minskar.

Genom ett initiativ från Postkodlotteriet har Kvinna till Kvinna och Scouterna inlett ett samarbete för att nå millenniemålen. Genom projektet Amahoro Amani vill vi skapa förändring i konfliktområden, både ute i världen och hemma i Sverige. Kvinna till Kvinna och Scouterna anser att jämställdhet, kvinnors säkerhet, hållbar fred och utveckling är oskiljaktigta. En hållbar fred kräver att de ojämlika maktstrukturerna i samhället förändras. Det kräver ett starkt civilsamhälle, där människor deltar på lika villkor oavsett kön eller social, etnisk, kulturell eller sexuell tillhörighet.

Det tar lång tid att förändra attityder och att skapa jämställdhet och fred. Men fredsprocesser ger en chans till förändring. Genom att bjuda in representanter från Amahoro Amani till vårt världsläger där 38 000 människor möts, kan vi påbörja arbetet med att sprida de erfarenheter av fredsarbete som ungdomarna har. Kunskapen behövs lika mycket i länder som Sverige, som i mer traditionella konfliktområden i världen.

Våra organisationer visar under världsscoutlägret hur vi alla kan ta nya steg för att världen ska nå de uppsatta milleniemålen. Vi hoppas att individer, organisationer och politiska partier vill arbeta lika målmedvetet. Att rädda världen, att skapa fred, att minska fattigdomen och att öka jämställdheten är ord som kan kännas övermäktiga och ta musten ur en bara vid själva tanken. Men om vi konkretiserar det och ställer oss frågan; vad kan jag göra för min granne? Alla kan göra något. Vi väntar inte, vi är med och skapar förändring, är du?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel