Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Västerås-alliansen: Få men tydliga mål ger bättre kunskaper

När Västeråsalliansen tog över styret i Västerås, inleddes en riktningsförändring av skolpolitiken i Västerås där skolans kunskapsuppdrag betonades.

I den utbildningsplan som antogs av kommunfullmäktige i juni 2007 lyftes kunskapsmålen fram. Nämnderna började också fråga verksamheterna hur det går för eleverna i de tidiga skolåren.

En bärande tanke bakom utbildningsplanen var att skolan skulle ha få men tydliga kommunala mål att arbeta efter. Skolan har många nationella mål och uppdrag. Därför är det viktigt att vi på kommunal nivå inte tillför ytterligare uppdrag utan i stället hjälper verksamheterna att prioritera.

Målen betyder inte så mycket i sig om de inte noggrant följs upp. Genom att sätta och följa upp få men tydliga mål för skolan fokuserar vi på vad som är viktigt och vad vi vill att skolutvecklingsarbetet ska handla om.

Skolan i Västerås har i många år dragits med alltför låga resultat. Vi kan nu notera att utvecklingen går åt rätt håll. I Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser av grundskolan jämförs hur det går för grundskolan i landets kommuner. Rapporten belyser ett stort antal faktorer bland annat om behörighet till gymnasieskolan, genomsnittliga meritvärden och provbetyg i nationella prov.

I rapporten presenteras också ett sammanvägt resultat där landets kommuner rankas. Vi kan där se att vi i Västerås har förbättrat vår ranking varje år sedan 2009 då denna ranking gjordes första gången. Från 2009 till 2011 har Västerås förbättrat sin ranking från plats 172 till plats 108.

Det finns fortfarande betydande utmaningar för skolan. Det gäller inte minst i att förbättra resultaten i matematik. Vi tycker ändå att det är viktigt att visa på den positiva trenden och ge ett erkännande åt det goda arbete som bedrivs på många skolor, såväl kommunala som fristående.

Förutom att ha få men tydliga mål är en annan viktigt framgångsfaktor att kunna enas om målen. Detta är särskilt viktigt i kommuner där det sker täta politiska skiften. I Västerås har den politiska makten skiftat i två val i rad och vi kan förvänta oss fortsatta skiften i kommande val.

Nu har arbetet med att ta fram en ny utbildningsplan för de kommande fyra åren inletts. Västeråsalliansen är efter valet i opposition. Vi är ändå beredda att med-verka till att skapa en bred enighet bakom en ny utbildningsplan under förutsättning att vi även fortsättningsvis låter skolan arbeta med få men tydliga mål som betonar skolans kunskapsuppdrag och de värderingar som ska vara vägledande för arbetet. På så sätt kan vi skapa stabila och långsiktiga förutsättningar för ett skolutvecklingsarbete med elevernas kunskaper och potential i fokus.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel