Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Västerås flygplats vill satsa på fler flyglinjer

Annons

Det finns alltid två sidor av myntet

Svar till Kjell Strandberg, Ulf Hedman och övriga skattebetalare i Västerås.

Det har framförts synpunkter till flygplatsledningen och styrelsen i Nya Västerås flygplats AB gällande avsaknad av information rörande flygplatsens operativa och ekonomiska situation.

Flygplatsen redovisar en resultatförbättring från -64 miljoner kr år 2016 till -30,5 miljoner 2017. Prognosen för år 2018 ser ut att bli bättre än budget ( -30,5 miljoner).

Fokus under år 2018 är att fortsatt arbeta för att uppnå ägardirektiv, med ett resultat år 2019 som inte skall överstiga –20,0 miljoner.

Detta kräver åtgärder och stora delar av dessa åtgärder är vidtagna med planering och MBL-förhandlingar under år 2017. Närmare 50 procent av personalen kommer undan för undan minskas under år 2018 baserat på långa uppsägningstider och processen i omorganisationen. År 2019 kommer full kostnadseffekt av dessa åtgärder, helt enligt ställda ägardirektiv och handlingsplan.

För att nå det ekonomiska målet om -20 miljoner år 2019 räcker det inte med enbart personalneddragningar och besparingar, det behövs även ytterligare trafikintäkter. Vi för ständigt dialog med olika potentiella operatörer, vi redovisar dock inte våra affärsrelationer i media.

Dagens styrelse och ledning kan inte ansvara för vad som skett tidigare, då vi inte haft uppdraget att driva verksamheten. Vi ansvarar för att ägardirektiven följs och blir en realitet. Vår uppgift är att genomföra vårt uppdrag och blicka framåt, inte ständigt behöva stå till svars för historien och tidigare aktiviteter.

Att flygplatsbolaget är en förlustaffär för skattebetalarna betyder inte unisont att hela flygplatsområdet är en förlust för skattebetalarna i Västerås. Det finns en samhällsnytta med att flygplatsen finns, dock inte med ett flygplatsbolag ägt av skattebetalarna som gör 35–64 miljoner i förlust per år.

Det finns självklart en ”breake even” för när det blir ett ”plus” för skattebetalarna, där omsättning, löner, skatter från alla brukare av området genererar staden en större intäkt än den förlust flygplatsbolaget gör, och vår intention är att vi skall nå den år 2019.

Det finns självklart en ”breake even” för när det blir ett ”plus” för skattebetalarna, där omsättning, löner, skatter från alla brukare av området genererar staden en större intäkt än den förlust flygplatsbolaget gör, och vår intention är att vi skall nå den år 2019.

Det finns också en föreställning att det ska vara resenärer från närområdet som ska nyttja flygplatsen. Att flygplatsen har resenärer från andra kommuner och upptagningsområden möjliggör fortsatt flyg med exempelvis Ryanair.

Det kan inte ses som något ont att resenärerna spenderar pengar på bilparkering, i restaurangen och i taxfreebutiken. Tänk om hotellnäringen eller varför inte Kokpunkten hade samma syn på sin bransch och verksamhet? Vi är tillsammans med övriga besöksnäringen i behov av inreseströmmar.

I nuläget trafikeras flygplatsen av ett kommersiellt flygbolag med resor till London och Spanien, fraktflyg återfinns inte på flygplatsen sedan år 2014 på kontinuerlig basis. Dock har flygplatsen under år 2017 haft besök av ett antal mindre operatörer på ad-hoc basis och arbetet fortlöper med att få till stånd ett långsiktigt samarbete med en ny operatör för såväl frakt som ytterligare kommersiell trafik.

Vilken nytta en flygplats har för skattebetalarna i kommunen är naturligtvis baserad på olika krav och behov.

Vår förhoppning är att ingen av oss skall hamna i en situation där vi är i behov av en ambulansflygning eller organtransport, dock uppstår dessa situationer dagligen där vi hanterar denna typ av trafik. Ett företags behov av att snabbt kunna flyga in en reservdel kan vara avgörande för att hålla produktionen igång, en flygplats kan möjliggöra nya etableringar av företag och verksamheter där flygplatsen utgör en viktig del av infrastrukturen för val av etableringsort. Northvolt önskar exempelvis en flygplats inom 20 minuters radie.

En flygplats kan möjliggöra nya etableringar av företag och verksamheter där flygplatsen utgör en viktig del av infrastrukturen för val av etableringsort. Northvolt önskar exempelvis en flygplats inom 20 minuters radie.

Med den utrustning som återfinns på flygplatsen när det gäller brand och räddningstjänst har flygplatsen haft en betydande roll vid flera industribränder i Västerås, och vi skall heller inte glömma Salabranden där flygplatsen fick utgöra en flygbas för släckningsarbetet.

I dagsläget generar också flygplatsen 216 årsarbeten och runt 10 företag är direkt eller indirekt kopplade till verksamheten som alla är beroende av en flygplats i Västerås.

Ulla Persson

styrelseordförande, NVFA (Nya Västerås flygplats AB)

Tezz Tordsdotter Åkerman

VD, NVFA

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel