Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det var bättre flyt för bilister förr i världen

Henry Ceder kritiserar dagens trafikplanering. Han gillade 60- och 70-talen då man strävade efter ett bättre flyt för bilister.

Annons
Säkrare med en fil. Björnövägen smalnar av före övergångsstället vid Ångkraftverket.

Han ifrågasätter nyttan med att göra om tvåfiliga vägar till enfiliga, och ”göra en massa gupp och hål medvetet.”

– Det skadar bara miljön med inbromsningar och köer.

Sven-Gunnar Wallin: När många av våra gator byggdes i början på 1960-talet så strävade man för att få breda gator till de större fastigheterna och stadsdelarna. Efter Nollvisionens införande så strävar man efter att få oss bilförare att hålla de hastighetsgränser som finns. Tyvärr är det fortfarande bara cirka 45 procent som håller hastighetsgränserna. Nu försöker man hastighetssäkra övergångsställen genom gupp, gropar eller avsmalning av körfält för att vi bilförare ska tvingas att hålla en lägre fart och därigenom få en minskning av dödsolyckor och svårt skadade i trafiken. Om detta är rätt väg att gå får vi se om tio år. Under tiden bör vi förare bli bättre på att hålla gällande hastighetsgränser samtidigt som myndigheterna är aktiva och kontinuerligt anpassar hastigheterna så att så många som möjligt kan acceptera dem.

Elisabeth Westman: Många fordonsförare kör alldeles för fort. Inte ens utanför skolor eller vid övergångsställen respekteras hastighetsgränserna. Därför behövs fysiska åtgärder som hjälper bilister att dämpa hastigheten och som gör det säkrare för gående och cyklister att korsa gatan. Vid lägre hastigheter är det lättare för oss gående och cyklister att få ögonkontakt och ett samspel med bilister. När det gäller miljöpåverkan, vid exempelvis ett gupp, kan eventuella accelerationer och inbromsningar leda till ökat buller och avgasutsläpp. Men totalt sett leder en sänkt hastighetsnivå och ett jämnt körsätt till minskat buller och minskade luftföroreningar.

Mer läsning

Annons