Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Få anställda på många dementa

Bemanningen nattetid är för låg vid Västerås olika demensboenden. Det konstaterar kommunens utredare i en färsk rapport.

Annons

–Man kan ifrågasätta om det finns tillräckligt med personal på nätterna, säger Yvonne Winroth, strateg vid sociala nämndernas stab, som ligger bakom kartläggningen.

I Västerås är det inte ovanligt att en person ansvarar för över 20 dementa nattetid.

–Schemaläggningen sker ganska traditionellt. Den bör i stället anpassas efter vad verksamheten behöver, säger Yvonne Winroth.

På kommunala Pilfinks-gården tar två personer hand om sex olika avdelningar med 47 dementa nattetid.

–Vi har gjort den bedömningen att det är så pass lugnt att det går bra. Liten bemanning på natten ger också mer bemanning på dagen. Det gäller att använda de ekonomiska ramarna så smart som möjligt, säger Sofia Ekman, enhetschef vid Pilfinksgården. Fick man önska skulle man givetvis ha mer personal.

På Södergårdens grupp-boende, som drivs av privata vårdbolaget Attendo, ser en anställd till 18 boende på tre olika våningsplan. En så kallad ”springare” från ett intilliggande äldreboende finns också tillgänglig under natten.

–Grundbemanningen är en och en halv personal. Så har det varit i en herrans massa år och det har fungerat hittills, säger Elisabeth Lindberg, avdelningschef för Södergårdens gruppboende.

Där liksom på de flesta andra demensboenden finns det möjlighet att ta in extra personal vid speciella tillfällen, till exempel när boende behöver nattvak vid livets slutskede.

–När man är dement händer det också att man periodvis blir stökig och aggressiv. Då tar vi alltid in extrapersonal, säger Elisabeth Lindberg.

Hittills har kommunens utredare inte fått in några uppgifter som tyder på att det inträffat allvarligare incidenter till följd av den låga nattbemanningen på stadens demensboenden.

–Inte vad jag känner till, men bemanningen bör ses över, säger Yvonne Winroth.

Det är förbjudet att låsa in de boende, och det har gjorts en genomgång av hur dörr-låsen ser ut på boendena. Många lägenhetsdörrar har redan fått så kallade hotellås, dörrar som är låsta utifrån men går att öppna inifrån utan nyckel. Men för det mesta är dörrarna in till de olika avdelningarna fortfarande låsta och svåra att få upp för en dement person. Enligt Socialstyrelsen ska det finnas personal som ständigt kan ha koll på om någon boende vill gå ut.

På Pilfinksgården och Södergården har lägenheterna hotellås och övriga dörrar kodlås.

–Alla har inte förmåga att låsa upp kodlås. Vi har inte så mycket personal att man alltid ser ytterdörren, så är det. Men det är en avvägning man får göra, säger Sofia Ekman vid Pilfinksgården.

–Avdelningsdörrarna går direkt ut till branta trappor. Vi har inte vågat ta bort låsen än, men Västerås stad ska hjälpa oss med en lösning, säger Södergårdens Elisabeth Lindberg.

Hjälpmedel får inte ersätta personal

I Västerås finns 455 demensplatser vid 18 olika boenden. I kommunens genomgång har man även tittat på vilka hjälpmedel som används, till exempel sänggrindar, larmmattor och bälten i stolar. Grindar och liknande får aldrig användas slentrianmässigt. Hjälpmedel ska ordineras och det ska finnas dokumenterat varför de behövs. De får aldrig ersätta personal.

Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen bygger på frivillighet och samtycke.

Ska komma regler

Varken Västerås stad eller Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för demensvården, har några speciella krav på minimibemanning vid demensboenden. Socialstyrelsen håller emellertid på att utarbeta nya, bindande regler för hur bemanningen ska se ut i framtiden. Föreskrifterna beräknas vara klara i sommar men det är ännu oklart om Socialstyrelsen kommer att ha några exakta personalkrav.

Annons