Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler höga hus gör staden mer levande

Yimby Västerås är ett nätverk som verkar för en tätare och mer levande stad. Att minska bildominansen är en del av lösningen.

Annons
Fler våningar på Sigmahuset. Jakob Klasander, Per Elfström och Andreas Eriksson, som är med i nätverket Yimby Västerås, vill se en förtätad stad.

VLT träffar Jakob Klasander, Andreas Eriksson och Per Elfström på ett kafé en vardagskväll. De har med sig planerna för stations- området och Kopparlunden.

– Vi gör tummen upp för planen för Kopparlunden. Men det är svårt att skapa en struktur bland de monumentala byggnaderna, framhåller Per Elfström.

Det är lättare mot E 18 där det ligger byggnader som inte är så kulturhistoriskt värdefulla. De gillar tanken på att däcka över E 18.

Västerås växer med 1 700–1 800 invånare per år. Staden räknar med att det behövs minst 800 nya bostäder varje år.

De tre i Yimby följer debatten och skriver inlägg i VLT samt yttranden till Västerås stad. De vill vara med och påverka stadens utveckling.

– Vi vill vara en positiv kraft i debatten.

Stationsområdet har mest potential, tycker trion. För att bygga bort barriären som järnvägen är i dag krävs passager både under och över spåren.

Med det nya busslinjesystemet har man lagt grunden för en mer levande stad.

– Vi vill inte förbjuda trafikslag men vi vill inte ha en bildominerad stad, säger Per Elfström.

Därför ogillar de idén att göra en rondell på Röda torget. Den försvårar framkomligheten för såväl bussar som spårvagnar.

Yimby tycker också att det är viktigt att knyta ihop andra stadsdelar med city, till exempel Ängsgärdet och Kopparlunden.

En levande stad har butiker, restauranger och annan verksamhet i gatuplan. De ser med förtjusning på Sigmahusets förvandling där gallerian vänts ut och in vilket öppnar fasaderna, med fler dörrar rakt in i affärer och serveringar.

– Sigmahuset kan gärna byggas på med ett par våningar, tycker Per Elfström.

Men de tycker att det är trist med likriktningen inom bostadsbyggandet, mycket ser ut som i Hammarby sjöstad i Stockholm.

– Det är prefabricerat, vitputsade fasader i nyfunkisstil, säger Per Elfström.

Han tycker att Västerås stad måste bli modigare och ställa högre krav på husens utformning.

Yimby föreslår att Västerås stad upprättar ett arkitekturprogram för vilken sorts bebyggelse och arkitektur man vill ha i staden.

– En fördom om Yimby är att vi inte skulle vilja ha något grönt i städerna. I själva verket kan man ha mer grönt i en tät stad, säger Jakob Klasander.

– Det är ingen som vill bygga på Vallby Friluftsmuseum, påpekar Per Elfström.

I Västerås finns det redan mycket grönt.

På Djäkneberget är det så mycket grönska att man knappt ser staden.

Stationsområdet. Har stora utvecklingsmöjligheter, behöver passage både över och under spåren.
Östermalm. Saknar slutna kvarter och lokaler för butiker och annan verksamhet.
Kopparlunden. Tummen upp för planerna som kan ge upp till 1600 bostäder.

Mer läsning

Annons