Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsstyrelsen stoppar ridanläggning på Brandthovda

Länsstyrelsen stoppar kommunens planer på en ridanläggning vid Brandthovda IP. Kommunfullmäktige har sagt ja till detaljplanen men nu är det beslutet upphävt.

Annons

Västerås stad vill låta bygga ridanläggningen vid Tortunavägen, mitt emit Brandthovdaska IP.

Länsstyrelsen vill inte att ridanläggningen byggs på gärdet mitt emot Brandhovda IP. Anläggningen är för stor och skadar riksintressanta kulturhistoriska värden, är motiveringen.

Fullmäktige sade ja till detaljplanen, i september. Men nu har länsstyrelsen stoppat planen.

Skälet är att ridanläggningen skulle störa vyerna över det öppna odlingslandskapet vid Badelundaåsen. Där finns också gamla färdleder och förhistoriska gravar. I närheten ligger också Anundshög som anses vara en av Sveriges mest monumentala miljöer och av nationellt intresse, enligt länsstyrelsen.

Bengt Wallén, vice ordförande i Badelunda hembygdsförening är glad.

– Underbart att länsstyrelsen sätter ned foten och visar vad som gäller. De är skarpa i sin analys, säger han.

Föreningen vill inte ha någon ridanläggning på platsen. Bengt Wallen tycker det är fel att bygga en "ofantlig anläggning" på ett riksintresseområde som anses omistligt. Stallet och ridskolan skulle hamna intill den gamla Eriksgatan där kungar från medeltiden till 1500-talet red på sin väg genom landet. Eriksgatan går från Gryta hög till Anundshög.

Hembygdsföreningen tycker att ridanläggningen, som också innefattar ett ridgymnasium, kan byggas vid Malma gård istället.

Lars Kallsäby (C), ordförande i byggnadsnämnden, står fast vid kommunens planer och vill överklaga länsstyrelsens stopp till regeringsrätten.

– Då kan vi få frågan ordentligt prövad i högsta instans, säger han.

Lars Kallsäby anser att utformningen av ridskolan tar hänsyn till kulturmiljön.

– Vi vill ha en ridanläggning i tätorten, nära till kollektivtrafik, cykel- och gångvägar. Det finns inte många andra platser som klarar de kriterierna.

Vid Brandthovda IP blir det en naturlig övergång mellan stad och landsbygd, anser han. Lars Kallsäby tycker också att ridanläggningen skulle bli ett naturligt stopp för annan exploatering av området.

– Om ett antal år kan det komma ideer om både handel och industri på området och det vill inte jag ha där, säger han.

Frågan om att flytta Hamre ridskola till en annan plats har varit aktuellt sedan mitten av 2000-talet. I potten ligger också att en mängd nya bostäder kan byggas på Hamre om ridskolan flyttas bort.

Nu återstår fatt se om kommunen väljer att överklaga till regeringsrätten. Om regeringen sedan ger länsstyrelsen rätt blir det ingen ridanläggning vid Brandthovda. Ifall kommunen vinner ska också mark- och miljödomstolen pröva överklaganden från hembygdsföreningen och andra närboende.

Annons