Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lilla valguiden till Kyrkovalet: Det här vill grupperna göra

Artikel 1 av 12
Kyrkovalet 2017
Visa alla artiklar

Nio nomineringsgrupper ställer upp i det lokala kyrkovalet i Västerås. Här får de svara på vilken som är deras viktigaste fråga.

Annons

Centerpartiet: En öppen och välkomnande kyrka

Ulrika Pettersson, 49 år, är första namn på Centerpartiets lista i valet till kyrkofullmäktige. Hon är tidigare lärare, numera skolbibliotekarie, och bor i  Björksta.

– Att Svenska kyrkan fortsätter att vara en öppen och välkomnande kyrka för alla som vill vara en del av den. Med utgångspunkt i vår kristna människosyn ska kyrkan aktivt verka för inkludering och omsorg om människor. Kyrkan ska finnas nära människor och möta människor där de är.

Miljöpartister i Svenska kyrkan: Solidariteten med alla

Hanna Dönsberg, 31 år, är första namn på Miljöpartiets lokala lista. Hon är barnskötare och bor på Malmaberg. Det här är första gången Hanna Dönsberg ställer upp som kandidat i kyrkovalet.

– Miljöpartister i Svenska kyrkans viktigaste fokus är solidaritet - med världens alla människor, med skapelsen och med kommande generationer. En global rättvisa och hållbar utveckling är en förutsättning för jordens överlevnad. Det budskap som Jesus gav oss medför ett ansvar för planeten och våra medmänniskor. Svenska kyrkan ska vara öppen för alla.

Sverigedemokraterna: Kyrkan måste bli tydligare i sin identitet

Ann-Christine From Utterstedt, 44 år, är fjärde namn på Sd:s lista i valet till kyrkofullmäktige, förstanamn i valet till stiftet. Hon är ordförande i Sverigedemokraterna i Västerås och bosatt i Orresta.

– Att få medlemmar till kyrkan och att få stopp på medlemsflykten. Kyrkan måste bli tydligare i sin identitet. Det har varit alltför luddigt och kyrkan har varit alltför politiskt styrd under vänsterliberalismens tid. Det handlar om förtroendet för Svenska kyrkan. Folk ska veta vad de får och vad kyrkan står för. Det är dags att sätta det kristna budskapet i fokus.

Borgerligt alternativ: Förvalta evangeliet och det kristna arvet

Asta Matikainen-Lecklin, 66 år, toppar både den lokala  och regionala listan för Borgerligt alternativ. Hon är pensionär med titeln prost och bor i centrum.

– Församlingens uppgift är att förvalta evangeliet och det kristna arvet i vårt samhälle så att det kommer alla till del, både i hemförsamlingen och i världen. I förvaltningen ingår även ansvarsfull hushållning av medlemsavgifterna så att gudstjänst, undervisning, diakoni och mission blir prioriterade. Svenska kyrkan förvaltar även begravningsavgiften och vi vill att kyrkogårdarna och krematoriet ska vara välkomnande och moderna arbetsplatser.

Vänstern i Svenska kyrkan (Visk): En öppen folkyrka för alla

Cicilia Sedvall,  42 år, är Vänsterns lokala toppnamn. Hon är skådespelerska och bor i centrum.

– Vi i Visk vill att Svenska Kyrkan, även i framtiden, ska få bedriva sina verksamheter efter de kristna värderingarna kärlek, välvilja och respekt. Svenska kyrkan ska fortsatt få vara en öppen folkkyrka där alla är välkomna, oavsett religiös och politisk tillhörighet, ålder och etnicitet, preferenser och kön. Svenska Kyrkan har en mycket viktig plats i vårt samhälle och visar gång på annan att man ligger i framkant när det gäller det solidariska arbetet både nära och långt bort.

Kristdemokrater för en levande kyrka: Vända kyrkans medlemstapp

Stefan Sturesson, 73 år, är andra namn på listan för Kristdemokrater för en levande kyrka.  Det är första gången den gruppen ställer upp i kyrkovalet i Västerås. Stefan  Sturesson är företagare och bor på Gideonsberg.

– I ett läge när tiotusentals medlemmar lämnar kyrkan varje år måste något göras för att vända den negativa utvecklingen. Vår vision är en levande kyrka som samlas kring Jesus Kristus, erbjuder den kristna tron och tilliten till Gud till nya generationer och välkomnar till gemenskap, värme och andlig vägledning. En kyrka som engagerar sig än mer för familjerna, bistår föräldrarna att förmedla tro och vägledning till barnen, driver fler söndagsskolor, startar kyrkliga förskolor och skolor. En sådan kyrka blir som en kraftcentral som drar människor till sig.

Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan (Posk): Tala tydligt om Jesus Kristus

Karin Tilly, 67 år, är huvudkandidat för Posk, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.  Hon har bland annat arbetat som jämställdhetsdirektör på länsstyrelsen. Karin Tilly bor på Blåsbo.

– Posk har som vision att Svenska kyrkan i Västerås ska tala tydligt om Jesus Kristus så att barn, unga och vuxna ska kunna växa och leva i sin tro. Posks viktigaste fråga i kyrkovalet är därför att Svenska kyrkan i Västerås ska arbeta med och för barn och unga, så att många, många fler döps. En plan för en väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet från 0 till 18 år behöver tas fram.

Socialdemokraterna: Att värna folkkyrkan

Britt Sandström är första namn för Socialdemokraterna i alla tre valen, lokalt, regionalt och nationellt. Britt Sandström är 73 år och bor på Kristiansborg. Hon har tidigare varit kommunalråd och kommunfullmäktiges ordförande i Västerås.

– Att värna den öppna, demokratiska, inkluderande folkkyrkan, där alla människors lika värde och rätt står i fokus. Vi vill se en kyrka som har gudstjänstglädje, är kraftfull i diakonin, har ett rikt musikliv och som ser en viktig uppgift i att bidra med sitt engagemang till samhället. Solidaritet och öppenhet mot världen är självklar i vår kyrka, liksom att värna miljön och att det finns ett genomtänkt barnperspektiv.

Frimodig kyrka: Få Jesus i centrum

Victor Gunstedt, 23 år, är toppnamnet för Frimodig kyrka. Han är ungdomsledare och bor på Skälby.

– Att kunna få Jesus i centrum och få tillbaka den kyrka vi en gång hade. Vi vill ha församlingar som satsar på barn och unga där de växer i tro och får hjälpa till att missionera i guds tecken. Credo, ELU och Salt är bara några som Frimodig kyrka vill stötta i sitt ungdomsarbete. Vi vill också ha kortare beslutsvägar. Församlingar slås ihop när kyrkan sparar pengar och det gör att beslutsvägarna blir väldigt långa.

I valet till kyrkofullmäktige i Hallstahammar-Kolbäcks församling ställer två grupper upp: Socialdemokraterna och Kyrkans väl (en samlingslista som omfattar kandidater från flera olika grupper). I valet till kyrkofullmäktige i Sura-Ramnäs församling ställer följande grupper upp: Socialdemokraterna, Centern, Posk och Sverigedemokraterna.

I valet till stiftsfullmäktige i Västerås stift ställer elva grupper upp. Utöver de nio grupper som nämns i artikeln kan du i det valet även rösta på Fria liberaler (Fisk) eller Öppen kyrka.

Läs också: Ska det vara partipolitik i kyrkan? Stora ideologiska skillnader mellan grupperna i kyrkovalet

Klart att börja rösta i kyrkovalet

Alla artiklar i
Kyrkovalet 2017
Annons