Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya visioner för stationen

En cylinderformad station med sjöutsikt, ett bilfritt torg söderut och gång- och cykelpassage under spåren. Så kan stationsområdet se ut i Västerås i framtiden.

Annons

Skisserna som en arkitektbyrå i Västerås har gjort visar på hur det kan komma att se ut i stationsområdet i framtiden. Det är en del av en fördjupad översiktsplan som kommunstyrelsen i dag ska ta beslut om att skicka ut på samråd. Hur det slutgiltigt ska se ut klargörs i samband med att nya detaljplaner tas fram.

Det nya resecentrumet är själva kärnan i det nya stationsområdet. I planen finns två exempel på hur det ska utformas. Gemensamt för båda är att det ska finnas ett torg på södra sidan av stationen mot Mälaren. Torget lutar svagt mot vattnet och från den nya stationen ska det vara möjligt att få Mälarutsikt.

En bred passage för gående och cyklister under spåren binder samman norra sidan med den södra. Från passagen kommer man till entrétorget via breda trappor och en ramp.

Stationsbyggnaden i det ena förslaget är cylinderformad och har en fristående platt byggnad över spåren. I det här alternativet är torget framför stationen bilfritt. Bilister och taxi som ska släppa av eller hämta resenärer kan göra det norr om stationen. Delar den cylinderformade byggnaden föreslås även innehålla parkering.

I det andra alternativet består resecentrum av en vågformad byggnad över spåren samt en kubformad byggnad mot den södra sidan. Framför ”kuben” får bilar köra och själva torget blir smalare.

Bangården byggs om med sex spår i stället för fem. Resecentrum får fyra ingångar i stället för dagens två. Förutom mot Södra Ringvägen och Kungsängsgatan blir det också en entré på varsin sida om plattformarna på den östra sidan.

Även norr om resecentrum blir det ett torg dit de som kommer norrifrån bland annat kan gå eller cykla genom den befintliga tunneln under Södra Ringvägen. På torget ska det finnas träd, planteringar och en vattenspegel. Cykelparkeringar ska finnas nära entréerna till resecentrum samt i underpassagen.

Mitt i allt det nya kan det ändå finnas plats för den gamla stationen. Huset är visserligen för litet för dagens och morgondagens resbehov. Men det behöver inte betyda att nuvarande stationen rivs.

– De här skisserna är en vision för området och det kommer inte att se ut så på den här sidan om 2020. Det är möjligt att gamla stationsbyggnaden finns kvar i bilden någonstans, säger Patrizia Strandman, projektledare för det nya stationsområdet.

Hur mycket det ska kosta håller man på att räkna på. Tidigare är det bestämt att själva passagen under spåren får kosta upp till 400 miljoner kronor.

– Att utveckla en hel stadsdel kostar mycket pengar. Vi i kommunen kan inte stå för det själva utan är beroende av att ha fastighetsägare som Jernhusen, Kungsleden, Kövern och de andra med oss, säger Patrizia Strandman.

Efter samråd under hösten och utställning nästa år är det tänkt att översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige innan sommaren 2013. Möjlig byggstart är 2015 och invigning av den första etappen ska ske 2017.

Vill du se hur stationen har sett ut under tidigare år har vi ett stort bildspel på vår nostalgisajt.

Dubbelt så många resenärer

Trafikverkets utredning visar att Västerås central måste byggas ut för att klara den framtida trafiken på Mälarbanan.

Kommunen räknar med att resandet fördubblas. Projektet 3B, bygga bort barriärer, ska skapa ett nytt resecentrum och förvandla hela området mellan Hamngatan och Björnövägen till en ny stadsdel.

Området är tänkt att bli en länk mellan centrum och Mälaren.

Mer läsning

Annons