Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Soptippsvatten till Svartån

Miljödomstolen har beslutat att ge Vafab ett permanent tillstånd att släppa ut renat lakvatten till Mälaren via Svartån.

Annons

Lakvattnet kommer att renas och släppas ut från Gryta avfallsanläggnings framtida reningsverk, planerat att vara i drift 2013.

–Miljödomstolen gick på vår linje, säger Vafab Miljös vd Eva Myrin.

Sedan 2002 har Vafab haft ett tillfälligt tillstånd att släppa ut lakvatten (giftigt vatten från avfallsdeponier) via det kommunala avloppsreningsverket, Kungsängsverket, till Mälaren.

Under denna prövotid har Miljödomstolen låtit utreda förutsättningarna för ett lokalt omhändertagande av det giftiga vattnet.

Man har kommit fram till att Vafab ska installera och driva ett lokalt reningsverk. Det planeras vara i drift 2013 och kan utvärderas 2018.

Vafab anser att det är för tidigt att ta några slutgiltiga beslut om villkoren för utsläpp av behandlat lakvatten från det lokala reningsverket. Miljödomstolen har därför förlängt prövotiden till 2018.

Fram till att den lokala anläggningen är i drift har Vafab fått ett fortsatt prövotillstånd att rena lakvatten via det kommunala reningsverket.

Miljödomstolen har även låtit utreda vilken som är den bästa mottagaren för det framtida lokalt renade lakvattnet, direkt till Mälaren eller via Svartån.

Man har beslutat att Svartån är en bättre mottagare eftersom syrehalten är högre där än i Mälaren och möjligheten att ta hand om ammoniumkväve, bakterier och dött organiskt material är därför större.

Eftersom en lokal rening genomförs i ett steg till skillnad från den kommunala, som sker i tre steg, kan den lokala reningen dock komma att vara en större belastning för Mälaren.

Fiskeriverket anser att det är mycket viktigt att lakvattnets halt av ammoniumkväve minskas före utsläpp och att hanteringen inte får öka belastningen i Mälaren eller Svartån.

Enligt verket är det inte hållbart att kvävebelastningen i Svartån kan komma att öka med 1 procent och därmed påverka fisk- och djurlivet negativt.

–Vi kommer att inleda provtagningar i recipienten redan nu, så att vi har full koll även på nollsituationen. Vi vill självklart inte skada Svartån, utan kommer hela tiden se till att vi inte släpper ut giftigt vatten, säger Eva Myrin, vd för Vafab Miljö.

Att fortsätta släppa ut lakvatten via Kungsängsverket skulle vara till minst belastning för Mälaren, men detta alternativ är inte möjligt, bland annat på grund av problem med reningsverkets totala kapacitet och med slamhantering.

Om Kungsängsverket ska kunna certifiera sitt slam för jordbruk får det inte innehålla lakvatten.

–Vi hade gärna fortsatt att jobba med Mälarenergi, men det är alltså inte en möjlighet, säger Eva Myrin.

Annons