Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

VLT klandras för utpekande av tjänsteman

VLT fälls av Pressens Opinionsnämnd för en publicering 2016 med rubriken "Vännen fick fas 3-placeringar". Här är beslutet i sin helhet.

Annons

Uttalande av Pressens Opinionsnämnd dnr. 5/2017, exp.nr 80/2017

PON klandrar VLT för utpekande av tjänsteman

Pressens Opinionsnämnd fäller Vestmanlands Läns Tidning för att tidningen, med namn och bild, pekat ut en tjänsteman på arbetsförmedlingen som utreddes för jäv.

I juni 2016 publicerade VLT en artikel med rubriken ”Vännen fick fas 3-placeringar”. Rubriken på tidningens förstasida var ”Utreds för jäv”. Artikeln handlade om att en tjänsteman, Björn Klingmalm, placerat långtidsarbetslösa som ingick i fas 3 på ett företag vars ägare han var god vän med. Enligt företagets årsredovisning fick företaget mellan åren 2010 och 2014 1,7 miljoner kronor i utbetalda bidrag. Enligt en icke namngiven källa till tidningen hade Klingmalm även påverkat andra på Arbetsförmedlingen att godkänna platser hos vännens företag.

Björn Klingmalm erbjöds möjlighet att kommentera uppgifterna om placeringarna och sa att:

”Min starka minnesbild är att jag var väldigt aktsam med det”.

Tidningen skrev dock att man tagit del av dokument som visade att han godkänt flera placeringar på det aktuella företaget och enligt tidningens källa rörde det sig om många tillfällen under lång tid.

Samma dag som tidningen kontaktade Björn Klingmalm inledde arbetsförmedlingen en internutredning om misstanke om jäv.

Till artikeln publicerades en stor bild på Björn Klingmalm. Intill publicerades även en mindre semesterbild föreställandes Björn Klingmalm och företagaren tillsammans.

Den 29 september 2016 publicerades en uppföljande artikel med rubriken ”Handläggare var jävig”.

Av artikeln framgick att arbetsförmedlingen hade hittat sex beslut där det fanns uppenbara skäl att ifrågasätta Björn Klingmalms opartiskhet. Samtliga gällde placeringar på X:s företag. Björn Klingmalm skulle ha varit medveten om sin jävighet och haft ett samtal med företagaren om detta redan 2013. Trots detta hade han fattat minst två beslut efter det.

Alla beslut som Björn Klingmalm hade fattat angående företaget, utom ett, var äldre än två år. Dessa betraktades som preskriberade och skulle inte leda till någon disciplinpåföljd. Utredning slog dock fast att det fanns skäl att genomföra ett ”korrigerande samtal” med Björn Klingmalm.

Anmälaren: Orimligt publicera namn och bild

Björn Klingmalm anmälde VLT:s publicering till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Han ifrågasatte varför VLT publicerade namn och bilder på honom när anklagade mördare behandlas anonymt i media. VLT hade även publicerat en annan artikel om att en annan arbetsförmedlare var misstänkt för jäv. Denna kollega förblev dock anonym.

Tidningen: En självklarhet att granska arbetsförmedlingen

VLT:s ansvarige utgivare svarade att det var begripligt att anmälaren kände sig bekymrad över att figurera i detta sammanhang, men att det inte innebar att tidningen agerat fel. Det var, enligt utgivaren, en självklarhet för tidningen att granska arbetsförmedlingen och påpekade att det också inletts en utredning om jäv. Namnpubliceringen motiverades, enligt utgivaren, av att anmälaren arbetade på en statlig förvaltningsmyndighet med stor makt.

PO: Motiverade och välgrundade publiceringar

Pressombudsmannen underströk att det är viktigt att tidningar granskar statliga myndigheters verksamhet. Allmänintresset är baserat på det faktum att anmälaren uppenbarligen agerat i strid mot förvaltningens jävsregler när han fattat beslut om fas 3-placeringar på sin väns företag. Eftersom artikeln handlade om jäv var det också motiverat att publicera uppgifter som ifrågasatte anmälarens opartiskhet, exempelvis publiceringen av semesterbilden. Publiceringarna har såldes varit motiverade och välgrundade.

När det gäller publiceringen av namn och bild konstaterade PO att anmälarens position som tjänsteman på arbetsförmedlingen inte är tillräckligt ledande för att han generellt sett ska anses vara en offentlig person som får acceptera omfattande granskning i media. Hans roll innebär dock att han fattar besluts å myndighetens vägnar som påverkar människor och företag. Han är således i en maktposition som är av intresse att granska. Personer i sådana ställningar får acceptera att de identifieras i sammanhang där de kritiseras för, exempelvis, bristande opartiskhet.

PO:s beslut att avskriva ärendet överklagades av anmälaren till Pressens Opinionsnämnd där både anmälaren och tidningen yttrat sig. Anmälaren framförde önskemål om att inte vara anonym i händelse av att tidningen skulle klandras av PON.

PON: Fel att publicera namn och bild

Nämnden delade PO:s bedömning att publiceringarna har haft ett tydligt allmänintresse och att de i sig varit motiverade och välgrundade. Däremot anser nämnden att varken anmälarens befattning som handläggare hos Arbetsförmedlingen eller hans tidigare uppdrag där han varit mer av en offentlig person har gjort det motiverat med en namn- och bildpublicering. Nämnden anser därför att anmälaren orsakats en oförsvarlig publicitetsskada och att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av PON:s beslut. Beslutet i dess helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s och PON:s hemsida www.po.se

Mer läsning

Annons