Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Västeråsalliansen: Det goda arbetet fortsätter

När alliansen tog över rodret i Stadshuset i Västerås för snart fyra år sedan, var hemlösheten ett av många viktiga områden att ta sig an.

Det hade uppstått något av status quo i arbetet mot hemlösheten. En i många delar bra verksamhet behövde vidareutveckling.

Mycket har hänt under de senaste åren. Ett inslussboende, dit man kan komma för att anvisas vidare till lämpligt boende, blev efter en upphandling verklighet under namnet Life Inn. Dagligverksamheten har även den upphandlats och koncentrerats till en plats och en utförare. Sjukmottagningen på dagcentret har i samarbete med landstinget blivit permanent verksamhet.

Projektet Eskadern kom till stånd i slutet på 2007 och har i dag implementerats i ordinarie verksamhet i andra lokaler. En lokalöversyn har gett ett mer effektivt användande av de bostäder som nämnden förfogar över. En tak över huvudetgaranti antogs av nämnden för två år sedan.

Nämnden har också beslutat att göra årliga mätningar av hemlösheten. Dock har värdet i fråga om jämförelser mellan olika år tillfälligt blivit satt ur spel efter övergången till att använda Socialstyrelsens definition på hemlöshet. Denna innebär att en person räknas som hemlös inte bara om han eller hon är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare (som väl de flesta lägger in i begreppet hemlöshet), utan också en person som är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, HVB-hem eller SIS-institution räknas som hemlös om han eller hon inte har en bostad som väntar efter tiden på anstalten/institutionen.

Dessutom är en person som bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar, bekanta, familj, släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt att betrakta som hemlös.

Detta innebär att flyktingar inneboende hos landsmän räknas in i antalet hemlösa och siffran för hemlösa steg i och med det drastiskt. Jämförelser bakåt i tiden blev inte relevanta att göra under några år.

Däremot kan man jämföra antalet uteliggare. Där kan vi glädja oss åt att vid sista mätningen visades det lägsta antalet uteliggare sedan mätningarna började – 20 personer. Men det är ändock 20 personer för mycket!

Arbetet måste nu fortsätta med vidareutveckling av boendekedjan och med att hitta nya former för boende och stöd. En tanke är att se om det så kallade Bostad förstkonceptet kan användas i Västerås. Det skulle kunna vara ett komplement till det boendestöd och i det samarbete som i dag fungerar så bra med stadens fastighetsägare.

Ett försök med Bostad först har just kommit igång i Stockholm. Vi följer det med stort intresse!

Ragnhild Källberg (FP)

Ann-Kristin Ekman (M)

Kennet Ericzon (C)

Amanda Agestav (KD)

Signild Mörlin (MP)

Magnus Edman (M)

Fredrik Larsson (M)

Ingrid Doyle (M)

Ingrid Högsberg (FP)

Martin Westher (MP)

individ- och familjenämnden i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel