Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Västeråsalliansen: Så ska vi möta skolomställningen

Västerås stad har framför sig en stor utmaning när det gäller skolomställning då både antalet elever i varje årskull minskar samt att konkurrensläget från friskolorna fortsätter att öka.

Västerås stads skolor verkar på en konkurrensutsatt marknad som kräver både nytt sätt att arbeta och en modern framtoning för att lyckas. Under 2011 visar budgeten på ett underskott med 10,3 miljoner kronor.

Vi har redan nu ett omställningsbehov och inför hösten minskar antalet elever ytter-ligare. De preliminära antagningarna till gymnasieskolorna visar på att knappt varannan blivande gymnasieelev väljer någon av de kommunala gymnasieskolorna. Genomförs inte en omställning av skolan kommer underskottet att årligen bli minst 20–30 miljoner kronor. Detta underskott kommer att förhindra nödvändiga förbättringar i pedagogik, elevresultat, konkurrenskraft, förbättrade lärarlöner etcetera.

Västeråsalliansen har i kommunstyrelsen föreslagit i vårt alternativ till tilläggsbudget 2011 att Proaros får ta del av kommunstyrelsens budgetreserv på 9,6 miljoner för att genomföra omställningen så effektivt som möjligt och på ett socialt ansvarsfullt sätt. Vi anser till skillnad från den styrande minoriteten att Proaros skall få del av sitt ”eget kapital” som är drygt 120 miljoner kronor och samtidigt kräva att Proaros tar ett tydligt ansvar för att den budgetram som finns för 2011. Kommunfullmäktiges beslut gäller. Krafttag behöver genomföras samtidigt som satsningar på lärarna måste fortsätta då de är skolans viktigaste resurs.

En omställning skall ske så att målet att skapa en skola i världsklass fortsatt skall prioriteras. Om inte pengar kan avsättas äventyras att den framtida bemanningen på våra skolor inte blir den rätta för att klara den utmaningen. Fel lärarkategori kan tvingas sluta.

Den styrande minoriteten vill i stället låta tiden gå och ge Proaros en möjlighet att redovisa ett än större underskott utan att precisera inom vilka ramar. Denna låt gå-politik visar brist på ansvarstagande, försenar omställningen och underminerar alla krav på budgetdisciplin. Västeråsalliansen skapade under förra mandatperioden en solid ekonomi. Det nya sättet att arbeta kommer att leda till en ekonomi i obalans och sätter skolans kvalitet på spel.

Västeråsalliansen föreslår samtidigt att lokalomställningen fortsätter i än högre takt. Behovet av fastigheten Wenströmska har minskat och det är nu dags att sälja lokalerna eftersom vi bedömer att de bara i mindre utsträckning kommer att behövas för skol-ändamål. Vi ser i stället framför oss en gymnasieskola som allt mer är lokaliserad till eventuellt nya och befintliga skollokaler i de centrala delarna av Västerås och ger då staden en möjlighet att möta konkurrensen från friskolorna på lika villkor.

Takten på utvecklingsarbetet måste öka. Med de nya krav som ställs på lärarlegitimation och behörigheter behövs även löpande satsningar på fortbildning och kompetensväxling. Därför har vi också tagit initiativ till att omställningsarbetet skall ske på ett sådant sätt att kvaliteten i skolan höjs.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel