Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Västeråsalliansen: Vi värnar de äldre

Västeråsalliansens partier lovade inför valet 2006 att bygga bort kön till äldreboenden och att öka valfriheten i hemtjänsten. I dag vet vi att kön till äldreboende (särskilda boenden) sedan hösten 2007 är borta. Vi vet dessutom att sedan 2008 kan man som pensionär välja både vem som ska utföra hemtjänsten och vad den ska göra just vid det aktuella besöket. Vi kallar detta den dubbla valfriheten. Väljarna vet alltså att de kan lita på de löften Västerås-alliansen ställer ut.

Vi vet att Vänsterpartiet vill avskaffa och att Socialdemokraterna vill utreda en förändring av valfriheten i hemtjänsten. Vi vet hur uppskattad valfriheten är, men den som säkert vill ha den kvar bör ta det säkra för det osäkra och rösta på något av partierna i Västeråsalliansen.

Vi vill göra det lättare att bli beviljad plats i särskilt boende. Detta, och en ökad efterfrågan på grund av att västeråsarna blir äldre, gör det nödvändigt att redan nu börja planeringen för nya särskilda boenden. Västeråsarna vet att det alltid blivit långa körer till särskilda boenden vid Socialdemokratiskt styre, medan våra partier vid två tillfällen tvingats ta i itu med årslånga köer till särskilda boenden. Västeråsarna vet således vilka som är bäst skickade att förverkliga planer på nya särskilda boenden – Västeråsalliansen.

Äldre där en av makarna har behov av plats i särskilt boende ska inte tvingas skiljas åt. Det är vare sig rimligt eller värdigt att tvinga makar som kanske bott 60 år tillsammans att mot sin vilja bo på var sitt ställe. Innan en pensionär flyttar in på ett särskilt boende ska det stå klart vad man kan förvänta sig. Det kan gälla den personliga hygienen, sociala aktiviteter och möjligheten att vistas ute. Vi kallar detta en värdighetsgaranti.

Ett nytt alternativ till plats på särskilda boenden är Trygghetsboenden, som ska förena det egna boendets frihet med servicehusets trygghet. Äldrenämnden svarar för hyran för gemensamhetslokaler och efter ett godkännande av projektet ges möjlighet till de statsbidrag som finns för bland annat Trygghetsboenden. Om hälften av alla byggherrar som anmält intresse kan genomföra sina planer på Trygghetsboenden kommer Västerås inom de närmaste åren att tillföras ett stort antal Trygghetsboenden, vilket är mycket positivt.

För äldre är maten viktig som att den är av sådan karaktär att inte bristsjukdomar uppkommer. Men ett ännu större problem är att många äldre tvingas äta maten helt ensamma, ett sätt att möta detta är äldrenämndens ansträngningar att skapa så kallade matlag som tillsammans både lagar och äter maten tillsammans. En lämplig plats för matlag kan vara våra mötesplatser som finns runt om i staden. För att ge utökat programutbud kan med fördel en större del av ansvaret för programmet på mötesplatserna läggas på frivilligorganisationer som till exempel pensionärsorganisationer.

För att bli än mer framgångsrik än i dag ska mer av framtidens rehabilitering ske i det egna hemmet, så kallad hemrehabilitering. Vi har utökat Arosfixarna från två till tre och även givit dem möjlighet att hjälpa till även i servicehusen.

En viktig utmaning för framtiden är att införa en äldrelots efter modell från Göteborg. I samverkan med sjukvården ska äldrelotsen vara ett stöd för äldre och vara bemannad dygnet runt. Med hjälp av äldrelotsen ska man kunna komma i kontakt med rätt instans i det ofta ganska komplicerade samhället. Det kan vara att sjukvården eller hemtjänsten, men även andra myndigheter eller företag runt om i kommunen.

Detta är något av vad partierna i Västerås-alliansen inom äldreområdet ber om väljarnas förtroende för.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel