Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den vitryggiga hackspetten ska räddas undan utrotning

Nu görs ett nytt samlat försök att rädda Västmanlands vitryggiga hackspettar. Fagersta med omnejd har utsetts till ett särskilt skyddsområde.

Annons

Det är Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen som har fastställt ett nytt åtgärdsprogram för den vitryggiga hackspetten.

Den vitryggiga hackspetten är en av Sveriges mest hotade fågelarter med mycket få individer och har varit så sedan 1970-talet. I det nya åtgärdsprogrammet föreslås att arbetet koncentreras till fem så kallade fokustrakter: Fagersta, Forsmark, Dalälven, Klarälven, Sydvästra Dalsland–Östra Värmland.

I fokustrakterna ska förbättrade häckningsmiljöer och utsättning av ungar uppfödda i fångenskap, göra att häckande bestånd etablerar sig, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Det nya åtgärdsprogrammet gäller under tiden 2017– 2021, och är ett vägledande, men inte formellt bindande dokument. Under det sista året sker utvärdering och revision.

– Vi gör tillsammans med Skogsstyrelsen ett förnyat försök att rädda den vitryggiga hackspetten, säger Maano Aunapuu chef för områdeskyddsenheten på Naturvårdsverket.

– Det är ett omfattande åtgärdsprogram, som bland annat innehåller insatser för naturvårdsbränning och att återställa vattenmiljöer, men även att hugga bort gran och skapa död lövved.

Mer om vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett (Dendrocopus leucotos) är en av Sveriges mest hotade fågelarter. Från att förr varit rätt vanlig över stora delar av landet häckar nu mycket få par i Mellansverige och utmed Norrlandskusten. Den kräver stora arealer lövrika skogar med en stor andel död ved, miljöer som också hyser många andra rödlistade arter.

I takt med att modernt skogsbruk införts och viktiga störningsfaktorer som skogsbränder och översvämningar i stort sett upphört har dess ursprungliga livsmiljöer nästan helt försvunnit. I stället har det igenväxande kulturlandskapet blivit allt viktigare för arten.

Åtgärder behövs akut för att rädda kvar vitryggig hackspett i Sverige. I de få större landskap i landet där det finns förutsättningar för en häckande population behövs skydd av lämpliga miljöer samt restaurering och skötsel för att behålla skogar med ett stort lövinslag. Utsättningar av ungar uppfödda i fångenskap minskar risken att den försvinner från landet innan åtgärderna har fått effekt.

Fakta: Naturvårdsverket

Mer läsning

Annons