Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Första steget mot ett nytt akutsjukhus i Västerås – nuvarande fastigheter håller inte måttet

Västerås sjukhus behöver nya lokaler för operation och akutsjukvård. Utredningen har visat att det är svårt att leva upp till vårdkraven i nuvarande byggnader, därför anses det nödvändigt att bygga ett nytt akutsjukhus. En stor investering där etapp ett beräknas kosta 6,8 miljarder kronor.

Annons
I den utredning som har gjorts kring Västmanlands sjukhus konstateras att det till stor del behövs nya lokaler för operation, intensivvårdsavdelning och slutenvårdsrum. Nuvarande byggnader är i stort sett 50 år gamla och en omfattande renovering av lokalerna beräknas kosta lika mycket som en nybyggnation.

Lokalförsörjningsplanen för Västerås sjukhus var ett av ärendena när politikerna i regionfullmäktige samlades under onsdagen, den 21 februari.

– Det här är nog det största beslut många av oss någonsin kommer att ta. Det är också ett ärende som kommer att återkomma många gånger, sade Denise Norström (S) innan hon lämnade över ordet till sjukhusdirektören Håkan Wittgren som gav en rad exempel på vårdens framtida behov.

– Vi har nya krav med stora utmaningar inom vården, bland annat en alltmer åldrande befolkning och en teknikutveckling där det går väldigt snabbt. Vi vet också att i princip alla operationssalar är för små. I dag har vi en robot om ett antal år kommer vi förmodligen att ha tre, sade han bland annat.

– Den medicinska utvecklingen och nya behandlingsformer gör också att vi kan behandla sjukdomar man tidigare dog av, även om sjukdomen inte kan botas kan personen leva ett bra liv länge. Vilket också ställer krav på vården, fortsatte han.

Håkan Wittgren menade också att flera av byggnaderna är så gamla och omoderna att de inte går att anpassa och byggas om för den högteknologiska vården.

– Vi har ett åldrat fastighetsbestånd och det är en hel del problem, till exempel ideliga läckage. En gång var det faktiskt i en operationssal i Västerås om det läckte och en annan gång i operationssalen i Köping.

Håkan Wittgren kommenterade också förslaget att det inte kommer att bli fler vårdplatser med att inriktningen är att patienter ska lämna sjukhuset tidigt, att i framtiden kommer mer vård att ske utanför sjukhuset och att vårdplatserna är till för de som behöver det.

– Den högteknologiska sjukhusvården kan till exempel inte härbärgera att man ligger där bara för att den sociala hemmiljön inte fungerar, sade han.

De politiker som var upp i talarstolen och gav sin syn på ärendet var överens om att det behövs ett nytt akutsjukhus för att kunna erbjuda invånarna i Västmanland en bra vård. Men också att det är en mycket stor investering och att det är viktigt att ha koll på ekonomin så att kostnaderna inte drar iväg.

– Och den verkligt stora utmaningen kommer när byggnaden står färdig och vi ska klara de ökade utgifterna för driften, sade Kenneth Östberg (S).

När det gäller kraven på lokaler för den framtida vården behövs det bland annat högre takhöjder för tekniska installationer, mer utrymme kring patienten, bättre ventilation, fler hygienutrymmen och fler enkelrum.

Ett nybygge gör det också möjligt att lägga akutsjukvården och de opererande klinikernas vårdavdelning i närheten av varandra. Det skulle också betyda att lokaler som inte är ändamålsenliga kan rivas. En annan fördel med ett nybygge är att den dagliga verksamheten inom sjukhuset inte berörs på samma sätt som vid en omfattande renovering. Låg takhöjd och smala huskroppar gör det dessutom i många fall omöjligt att bygga om för modern vård. Man har också kommit fram till att en renovering av nuvarande lokaler skulle kosta lika mycket som att bygga nytt. Dessutom behövs investeringar i serviceanläggningar och viss ombyggnation av befintliga byggnader. Sydöstra delen av sjukhusområdet anges som expansionsområde.

Lokalförsörjningsplanen är indelad i etapper. Kostnaden för de nya byggnaderna i första etappen beräknas till 5,3 miljarder, ombyggnader som behöver göras av befintliga byggnader en halv miljard och verksamhetsspecifik utrustning en miljard. Investeringen gör också att driftkostnaderna kommer att öka med 400 till 600 miljoner kronor.

I planen framgår också att investeringarna ska göras utan att skattehöjningar.

Politikerna i regionfullmäktige var överens om att godkänna lokalförsörjningsplan 2030 för Västerås sjukhus. Beslutet innebär också att regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta planeringen utifrån lokalförsörjningsplanen och att det i det fortsatta arbetet ska planeras för möjligheten att etappindela etapp 1 och att skjuta delar av investeringen till kommande etapper. Regionstyrelsen ska även löpande följa upp och utvärdera arbetet med planen och en heltidsbild av regionens totala behov och framtida kostnader ska presenteras inför nästa politiska beslut.

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet lämnade en protokollsanteckning där de bland annat anser att förutsättningarna för finansieringen av projektet behöver förtydligas, de vill också ha en tydligare beskrivning av om de ökade driftkostnaderna får konsekvenser för verksamheterna.

Mer läsning

Annons