Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett högstadium för hela kommunen

En gemensam högstadieskola för hela kommunen som inryms i nedlagda Kantzowska gymnasiets lokaler. Förslaget finns med i den lokalutredning som politikerna håller på att se över.

Annons
Tummen ner. Varken Malin Reiman (till vänster), Julia Grip eller Sofie Sievert som går på Tunboskolan är förtjusta över förslaget att flytta högstadiet från Kolbäck till Hallstahammar. Det är skönt med en liten skola. Det blir mer personligt, alla känner alla och lärarna får mer tid till varje elev, menar de. Och det lilla biblioteket på Tunboskolan duger utmärkt.Foto: jACKIe MEH

Hallstahammar har i dag nästan 10 000 kvadratmeter tomma lokaler som årligen kostar omkring 5 miljoner kronor att förvalta.

– Vi kan inte blunda för problemen. Vi förstör skattepengar om vi inte gör något åt saken, säger kommunalrådet Catarina Pettersson (S).

– Det enklaste vore att sälja eller riva tomma lokaler. Men frågan är om det är det smartaste. Vi måste se några år framåt i tiden och till verksamheternas behov, säger kommunalrådet.

Lokalutredningen är fram-¿tagen av före detta rektorn för Kantzowska gymnasiet, Lennart Ahlström. Han har skissat på tre olika huvudalternativ som tar avstamp från tre olika verksamheters behov: förskolan/skolan, kommunhuset och socialtjänsten.

Att göra om nedlagda Kantzowska gymnasiet till en gemensam högstadieskola finns som förslag.

– Tunboskolan i Kolbäck står inför stora utmaningar. Lärargruppen är liten och det finns många kombinationstjänster. Skolan är skör för sjukskrivningar och ledigheter. Det är svårt för verksamheten att hålla en hög kvalitet, säger Catarina Pettersson.

En stor och gemensam högstadieskola på Kantzowska skulle få helt andra resurser menar hon.

– Det skulle bli en väldigt bra enhet som inrymmer också Kulturskolan, huvudbibliotek och har nära till Trollebo idrottsplats. Skolan har stora, fina lokaler och lärartjänsterna skulle bli attraktiva.

Rent praktiskt är det inga problem för högstadieelever i Kolbäck att gå i skola i Hallstahammar, menar hon.

– Naturligtvis måste skolskjutsar sättas in.

Tunboskolan skulle i så fall kunna fungera som en mellanstadieskola för eleverna i Kolbäck och Strömsholm. Detta skulle i sin tur frigöra utrymmen från Strömsholms skola och Vallbyskolan för lågstadiebarn.

På samma sätt görs Lindboskolan om till en mellanstadieskola. Skolorna och förskolorna i Hallstahammar får då mer luft, vilket leder till ökad valfrihet, enligt kommunalrådet.

– I dag måste föräldrarna i praktiken välja den förskola där det finns plats.

Caharina Pettersson är medveten om att en eventuell rockad mellan skolorna kommer att väcka känslor hos både lärare, elever och föräldrar.

– Politiskt är vi överens om att både inom partierna och gemensamt över partigränserna föra en bred dialog med kommunens medborgare kring de olika förslagen innan vi går vidare och pekar ut någon riktning.

– Lokalutredningen finns på vår hemsida och man får jättegärna komma in med synpunkter och förslag, säger Caharina Pettersson.

Politikerna kommer att ta ett inriktningsbeslut i november, där man ska välja vilket av de tre huvudalternativen man ska slå in på. I februari nästa år tas ett definitivt beslut om lokalernas framtid.

Mer läsning

Annons