Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Intresse för utökat tjallarskydd

I dag är skydden olika för offentliganställda och privatanställda som vill tipsa om missförhållanden. Men politikerna kan tänka sig att styra upp det vid kommande upphandlingar.

Annons

Om en kommunanställd inom vården vill larma till media om någon oegentlighet på sitt jobb får inte en chef bestraffa tipsaren eller ens efterforska vem som har tipsat. Det är reglerat i yttrandefrihetsförordningen’ även kallat meddelarskydd, och med den lagstiftningen i ryggen har många offentliganställda vågat sätta ljuset på missförhållanden i Sverige, främst inom vården.

Men om en anställd på ett privat företag, som jobbar på uppdrag av en kommun, hör av sig till ett mediebolag för att berätta om något problem i verksamheten finns inget sådant skydd. Därigenom finns risken att allvarliga brister i exempelvis vården aldrig blir kända eftersom den anställde, om arbetsgivaren är osedvanligt ogin, riskerar att förlora jobbet för att ha skvallrat.

En viss diskussion förs på nationell nivå om att även privata aktörer som arbetar på uppdrag av stat, kommun eller landsting skulle omfattas av samma regelverk men det kan dröja innan en sådan lag införs.

Fram tills dess har kommunerna möjlighet att styra över detta genom att infoga en sådant krav i underlaget för upphandlingarna.

Kurt Haraldsson, chef för vård, skola och omsorg i Surahammar, tycker spontant att den idén är god.

– Om man utför en verksamhet borde man omfattas av samma regler. Det låter rimligt. Men allra bäst vore det med en lag så att det skulle gälla alla, säger han.

Kommunchefen i Surahammar, Frank Pfeiler, är lite mer försiktig i det här läget.

– Jag har hört diskussionen och vi har börjat prata om det här men det kan finnas andra aspekter man måste fundera på. Det får ju inte bli fråga om diskriminering, till exempel. Men vi ska ta tag i frågan, lovar han.

I Hallstahammar är kommunjuristen Olov Hjerpe också huvudansvarig för kommunens upphandlingar. Han har erfarenhet av frågeställningen från tidigare tjänster.

– När jag jobbade i Södertälje skrev vi in det i avtalsvillkoren och det var aldrig någon som tyckte det var konstigt. Nu har vi inget sådant läge aktuellt i Hallstahammar men skulle det uppstå kommer jag att rekommendera att vi gör likadant här. Men till slut blir det nog en policyfråga som fullmäktige avgör.

Kan man ställa samma krav på privata skolor och förskolor?

– Det är mer tveksamt. Där är det ju ingen upphandling utan ett tillstånd som utfärdas. Jag tror inte att vi kan styra över den delen av verksamheten, säger Olov Hjerpe.

Politiker från båda blocken i både Hallstahammar och Surahammar uttrycker spontant att samma villkor borde gäller för privata aktörer som jobbar på uppdrag åt en kommun och att det skulle kunna föras in som ett krav i upphandlingsunderlaget.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamheter så långt som möjligt ska ske i öppna former. Endast vid vissa undantag, till exempel om rikets säkerhet hotas eller att den enskildes personliga förhållanden i särskilda avseenden avslöjas, kan en handling undantas från offentlighetsprincipen.

I yttrandefrihetsgrundlagen, andra kapitlet, fjärde paragrafen, står det bland annat: ”Ingen myndighet eller annat allmänt organ får efterforska den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande ...”

Mer läsning

Annons