Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny fart kring tanken om vindkrafttsbygge i Hallsta

En privat entreprenör har visat intresse för att bygga vindkraftverk i Hallstahammar och idén går i linje med den policy som kommunen håller på att jobba fram.

Annons
I sin linda. Svinskogen, rödmarkerat på kartan, skulle kunna bli föremål för ett antal vindkraftverk. Det kräver emellertid ett godkännande från samtliga markägare och närboende samt att ett antal övriga kriterier uppfylls. grafik: daniel guerra

För någon vecka sedan kallade Johan Palmér, VD för företaget Silver Road Wind Power, markägare i skogsområdet mellan Köping och Hallstahammar till möte. Han när en förhoppning om att bygga upp ett antal vindkraftverk i det som kallas Svinskogen och som ligger på gränsen mellan de båda kommunerna och sträcker sig i nord-sydlig riktning ungefär från Berg i norr och till Herrskogen i söder.

Dock är det sannolikt främst området mellan E 18 och ner mot Kolbäck/Munktorp som är aktuellt.

– Vi håller på att undersöka flera olika intressanta områden i norra och mellersta Sverige för att bygga upp vindkraftverk, säger Johan Palmér.

Hur många verk skulle kunna bli aktuella i Svinskogen?

– Det kan jag inte svara på i nuläget men på ett sånt här stort område handlar det om flera vindkraftverk.

Företaget har gjort vissa teoretiska beräkningar hittills av exempelvis vindhastigheten i området.

– Vi kommer att fortsätta göra beräkningar och samtidigt får markägarna fundera på vad de tycker. Men även om de skulle säga ja är det en lång väg att gå.

Utöver markägarnas godkännande och avtal med dessa krävs en omfattande projektering innan en vindkraftanläggning kan bli verklighet. Många olika faktorer måste beaktas, bland annat hänsyn till olika naturvärden och skyddsavstånd till bebyggelse. Att inhämta synpunkter från boende i området och att hålla samråd är en central del av projekteringen, enligt Johan Palmér.

– Skulle markägarna säga ja sätter en projektering i gång och i bästa fall, om inga stora problem uppstår, börjar första vindkraftverket att byggas efter 4-5 år, säger Johan Palmér.

Centerpartisten Marianne Avelin, bosatt mellan Kolbäck och Munktorp, var en av över 100 personer som deltog på mötet som Johan Palmér hade utlyst. Familjen Avelin äger runt 150 hektar mark i området och skulle eventuellt kunna få ett eller ett par vindkraftverk på sina ägor.

– Jag är i grunden positiv till vindkraft och jag ser inget principiellt problem med att få vindkraft på våra ägor. Men det är mycket vi behöver veta. Hur kommer de se ut, var ska de stå, vilken påverkan har de i form av skuggor, is som lossnar på vintern. Det måste ju också byggas vägar och hur ska de dras? Det här är ju en lång process och vi har bara haft ett första möte.

Vad skulle det betyda ekonomiskt för er?

– Det kan kanske röra sig om 150 000 kronor per verk och år men det tillfaller väl inte bara markägaren utan alla som berörs.

Hallstahammars kommun ska, förhoppningsvis innan årsskiftet, klubba en policy för vindkraft och det aktuella området pekas ut som ett av två i Hallstahammar som skulle kunna komma i fråga för vindkraft.

– Om det blir aktuellt måste vi såklart titta mycket närmare på det men eftersom policyn inte är antagen än har vi varken sagt bu eller bä till den här idén, säger Jacob Lithammer, planarkitekt på kommunen.

Mer läsning

Annons