Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pojke gick inte till skolan - socialen gjorde inget

Trots att pojken hade hög frånvaro i skolan och att två orosanmälningar gjorts, inledde socialen ingen ny utredning om pojken och hans familj.

Annons

Med anledning av detta riktar Socialstyrelsen kritik mot socialnämnden i Surahammar. Socialstyrelsen anser att nämnden har ett bristande barnperspektiv och brister i bedömning av barnets behov av skydd.

Socialnämnden motiverade beslutet att inte inleda en ny utredning med att anmälningarna var av samma karaktär som de anmälningar som tidigare gjorts om pojken, samt att familjen inte ansågs vara i behov av insatser.

– När vårdnadshavare ej vill ha insatser från socialtjänsten och det inte föreligger kriterier som uppfyller Lagen om vård av unga, LVU, så har socialtjänsten begränsade möjligheter att agera, säger individ- och familjeomsorgschefen Eva-Lena Odeling.

– I många fall kan familjer ha stöd och hjälp från andra professionella, som till exempel barnpsykiatrin.

Socialstyrelsen pekar också på brister i socialnämndens dokumentation. Man saknar dokument som visar på pojkens behov av skydd.

– Vi har alltid gjort skyddsbedömningar, men vi har bara kallat dem för bedömningar tidigare. Det är en fråga om vilken vokabulär man använder sig av, säger Eva-Lena Odeling.

Socialstyrelsen kräver nu skärpning när det gäller dokumentationen som följer på orosanmälningar. Det måste framgå av dokumentationen att socialnämnden har tagit hänsyn till barnets bästa. Likaså måste socialnämnden säkerställa att man tar hänsyn till barnets bästa i de insatser som man föreslår.

Mer läsning

Annons