Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tre av länets vårdcentraler klarar inte regionens krav – har svårt locka fasta läkare

Region Västmanlands vårdcentraler i Hallstahammar, Sala och på Ullvi Tuna i Köping har svårt att locka läkare. Hallstahammar har en fast anställd läkare, de andra två ingen. Lösningen kan bli att rekrytera personal från andra länder.

Annons

Enligt primärvårdschefen i Region Västmanland har det blivit allt svårare att rekrytera fast anställda läkare till vårdcentralerna ute i länet.

Under förra året gjorde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en stor genomgång på vårdcentraler över hela landet. Inspektionerna gjordes för att många verksamheter är beroende av hyrläkare och man ville ta reda på om det finns en ökad risk för att patienterna inte får den vård de har rätt till.

Enligt IVO-inspektören Karin Dahlberg fanns det brister i alla län, även i Västmanland. Ett av kraven här var att trots tillfällig personal måste vårdgivaren vara säker på att kompetensen och bemanningen är tillräcklig för en god och säker vård. Även riskanalyser, introduktion för läkarna och viss dokumentation behövde förbättras.

Läs också: Kolbäck blir filial till Hallstahammars vårdcentral

IVO har nu gjort en uppföljning och där framgår att flera vårdcentraler i Västmanland har så stora problem att locka läkare att de inte uppfyller kraven för primärvård i Region Västmanland. Vid regionens vårdcentraler i Hallstahammar, Sala och Ullvi-Tuna i Köping finns totalt bara en fast anställd läkare, Salas sista fast anställda läkrare slutade i dagarna, resten av tjänsterna bemannas med hyrläkare.

– Det är brist på allmänläkare i Sverige, det är också tydligt att det är svårare att rekrytera läkare till fasta tjänster på vårdcentraler utanför Västerås, säger Karin Torberger, primärvårdschef i Västmanland.

Vad betyder det här för patienterna?

– Med hjälp av hyrläkare har vårdcentralerna full läkarbemanning, det finns inga vakanta tjänster. Men ett av Region Västmanlands grundläggande krav är att primärvården ska ha allmänläkare anställda, säger Karin Torberger.

Kan det bli så att någon vårdcentral stänger på grund av läkarbrist?

– Nej, det skulle inte göra situationen bättre.

En lösning kan bli att rekrytera läkare från andra länder.

– Det har gjorts en upphandling och den är precis klar. Det gör att vi kan börja försöka rekrytera färdiga specialister från andra eu-länder. Vilka länder det blir är inte klart än. Vi försöker också få äldre, seniora läkare, att stanna lite längre eller ta vissa uppdrag, fortsätter Karin Torberger.

Flera vårdcentraler har endast hyrläkare anställda, något som inte uppfyller kraven från Region Västmanland.

Men klart är att de även fortsättningsvis behöver anlita hyrläkare för att klara bemanningen.

– Vi försöker se till att de får långa kontrakt, minst ett halvår eller längre, säger Karin Torberger.

Läs också: Hyrläkare kostar miljoner

IVO:s inspektör Karin Dahlberg menar att hyrläkare bland annat ökar risken för att det blir brister i dokumentationen kring vården, något som drabbar patienterna.

– Vår inspektion gjordes för att vi ville se till att vårdgivaren har system för att se till att patienterna får den vård de har rätt till. Om till exempel en patient tar ett prov, och hyrläkaren sedan slutar, ska det finnas rutiner så att provsvaret tas om hand av någon annan, säger Karin Dahlberg.

I beslutet från IVO står också att vårdgivaren bör fortsätta att följa utvecklingen av bemanningen. De kommer i sin fortsatta tillsyn följa utvecklingen av bemanningsfrågorna utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.

Läs också: Hyrpersonalen ska fasas ut

Regionrådet Pernilla Rinsell, (M), har primärvården som ett av sina ansvarsområden, men hade inte hört talas om att vårdcentralerna inte anses uppfylla kraven från Region Västmanland.

Får du inte veta sådant?

– Nej, bara om IVO-besluten föranleder någon typ av politisk åtgärd. Annars är det verksamheten som ska lösa de problem som uppstår.

Mer läsning

Annons