Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lättare att hitta Anundshög

När E18 mellan Västerås och Sagån byggs om till motorväg ska en ny trafikplats byggas för att koppla ihop E18 och väg 694, Badelundavägen.

Annons
I Trafikverkets förstudie visar en karta upp hur många fornlämningar det finns där vägen ska dras fram. Det är en av många aspekter att ta hänsyn till. Kartan blir större om du klickar på den.

Trafiken på väg 694 Badelundavägen i Västerås kommun ökar när E18 byggs om och området kring Gäddeholm exploateras.

Idag går Badelundavägen under E18. Den nya trafikplatsen kommer att medföra ökad trafik på Badelundavägen. Ökningen beror dels på att Västerås stad planerar att exploatera området kring Gäddeholm, dels på att Badelundavägen blir mer lättillgänglig i och med den nya trafikplatsen.

Badelundavägen går genom ett vackert, delvis öppet landskap. Vid vägen ligger Badelunda kyrka och Anunds hög, välbesökta platser där oskyddade trafikanter rör sig över vägen.

Trafikverket har har startat arbetet med ta fram en förstudie för väg 694, Badelundavägen, för sträckan mellan korsningen med väg 693, gamla Stockholmsvägen, i Irsta till korsningen med Tillbergaleden.

Förstudien ska studera vilka problem den ökade trafiken kommer att medföra och när problemen kan uppstå, i studien ska det finnas förslag på åtgärder för att minska negativa effekter av ökad trafik. Det kan vara ökat buller, minskad framkomlighet och tillgänglighet främst för oskyddade trafikanter samt försämrad trafiksäkerhet i korsningar.

En förstudien är det första steget i den formella planeringsprocessen av till exempel ett vägbygge.

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till kallas naturmiljö. Här ritas till exempel bäckar in.

Mer läsning

Annons