Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nämnd får allvarlig kritik

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Individ- och familjenämnden i Västerås med anledning av ett beslut som fattats av socialförvaltningen och den praxis nämnden tycks ha.

Annons

Upprinnelsen är att en tjänsteman vid socialförvaltningen beslutade att en pappa skulle betala mer än 4 000 kronor per månad för sitt barn i försörjningsstöd.

Förvaltningen stödde sig på det faktum att föräldrar är skyldiga att i vissa fall bidra till kommunens kostnad för barnets vård, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Problemet var att barnet fyllt 18 år.

Pappan hörde av sig till kommunen och man kom överens om en betydligt mindre summa per månad, närmare 1 000 kronor.

Men beslutet grundade sig på en missuppfattning. JO skriver: ”De nu nämnda bestämmelserna gäller barn som inte fyllt 18 år - - - de nu nämnda bestämmelserna kunde därför inte ligga till grund för något beslut om betalningsskyldighet.”

Staffan Jansson, (S) ordförande för individ- och familjenämnden framhåller att nämnden ännu inte tagit del av JO:s kritik men gör det vid kommande sammanträde.

– I det här fallet har vår jurist tolkat lagen som att den omfattar alla som visserligen fyllt 18 men som ännu går i gymnasiet. När nu JO fattat ett beslut får vi rätta oss efter det och se över vår praxis.

Mer läsning

Annons